Kulturella & kreativa näringar skapar en levande stad för alla

Kultur har inte bara ett värde för den som skapar eller tar del av den. En stad med stor kreativitet och bredd i kulturen blir attraktiv att bo i, besöka och etablera sig i. Därför är stödet till de kulturella och kreativa näringarna i Göteborgsregionen viktigt – det skapar en levande stad där alla trivs.

Scenevenemang med spotlights

En brokig bransch som skapar konkurrenskraft

Kreativitet och entreprenörskap har satt Göteborg på världskartan. Det är bland annat artisten Laleh, Bokmässan, Göteborgssymfonikerna, modeföretaget Monki och reklambyrån Forsman & Bodenfors bevis på, och begreppet ”The Gothenburg sound” är vida känt bland hårdrock- och metalfans.

Kulturella och kreativa näringar är ett brett område som egentligen består av 15 olika branscher – allt från kulturarbeten till reklambyråer. Det medför också olika förutsättningar för verksamheterna. Inte för inte kallas kreativitet för ”det nya stålet” – en konkurrenskraft som förutom att den skapar en attraktiv stad, också kan bidra med innovationskraft till andra branscher som fordon, tillverkning och medicin.

Därför är kultur och kreativa näringar viktiga

Kultur och kreativa näringar får allt större betydelse i takt med att den traditionella tillverkningsindustrin förändras. Nationellt har de kreativa näringarna en tillväxttakt på över fem procent årligen och utgör i dag drygt tre procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Spelutvecklare, formgivare och andra kreatörer tillhör en viktig framtidssektor. Internationella referenser visar att satsningar på kultur- och designutveckling lönar sig. Det skapar tillväxt och stärker regioners attraktionskraft. En övergripande målsättning för oss på Business Region Göteborg är att göra regionen attraktiv för aktörer inom kulturella och kreativa näringar.

Göteborgsregionen erbjuder en gynnsam miljö för kultur och innovation. Här finns utbildningar inom en rad kreativa områden, bland annat inom arkitektur, foto, film, och design. Här finns också en marknad för industridesign hos de stora industriföretagen och bland deras underleverantörer.

Som kreatör kan man vilja ha hjälp med den affärsmässiga delen, och själva företagandet, så att energin kan fokuseras på skapandet i stället.
Rasmus Heyman, områdesansvarig kulturella och kreativa näringar

Så hjälper vi dig som kreatör

Business Region Göteborg skapar förutsättningar för företag och aktörer inom kreativa och kulturella näringar att samverka och mötas. Genom nätverk och kontakter korsbefruktas branscher och kopplingar mellan akademi, näringsliv och samhälle tar form.

Till oss vänder du dig för att få information om hur de västsvenska klustren för kulturella och kreativa näringar ser ut, var man träffas och vart man vänder sig i olika frågor. Vi förmedlar kontakter och skapar mötesplatser. Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan med stora och små företag, universitetet, offentlig verksamhet eller andra branscher. Här eller internationellt.

Göteborgsregionen ska vara en attraktiv plats att verka i och det ska vara enkelt för dig att träffa andra aktörer inom och utanför din bransch. Därför har vi skapat mötesplatser och forum, såsom ADA, Brewhouse och Saltet på Ringön. Vi anordnar rundabordssamtal för att höra vad just du har för behov inom ditt område.

Är du intresserad av att nätverka och påverka din bransch eller andra kulturella och kreativa näringar? Då rekommenderar vi att du kommer till vårt Forum för kulturella och kreativa näringar. Forumet syftar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling inom de enskilda branscherna inom kulturella och kreativa näringar samt området i stort. Läs mer om vårt forum för kulturella och kreativa näringar här.
 

En prioriterad bransch

Business Region Göteborg arbetar med ett antal prioriterade branscher. Kreativa & Kulturella Näringar, KKN, är ett av dessa. KKN omfattar 15 branscher som är definierade enligt Tillväxtverket: arkitektur, design och formgivning, slöjd och hantverk, media och marknadskommunikation, dataspel, mode, film, foto, konst, litteratur, musik, scenkonst, måltid, upplevelsebaserat lärande samt kulturarv.

Innovationslabb

Business Region Göteborgs innovationslabb är en plattform för innovation med kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Varje labb har ett särskilt tema med bäring på hållbar utveckling. Läs mer om innovationslabbet här.

Saltet på Ringön

I Göteborg finns ett gränsland mellan etablissemang och subkultur som har en alldeles egen ton. Kollektivt, kreativt och genuint. Musikscenen är bara ett exempel. Saltet på Ringön, som ska stimulera just detta är en av Göteborgs jubileumssatsningar inför stadens 400-årsjubileum och sorterar under Business Region Göteborg.
Läs mer om Saltet på Ringön här.

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter inom de kreativa och kulturella branscherna? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här.

Pecha Kucha

Pecha Kucha är ett japanskt presentationskoncept för visuellt berättande, som finns i över 1 200 städer runt om i hela världen, där människor träffas, utbyter erfarenheter och lär känna varandra under avslappnade omständigheter. Målet är att både hylla och inspirera den lokala kreativiteten, lära nytt, öppna upp för nya affärsmöjligheter och skratta tillsammans!

Vill du vara med och berätta något inspirerande? Kontakta Azadeh.Kazemi@businessregion.se

Art and Business

Vi vet att kreatörer kan behöva hjälp med den affärsmässiga delen så att energin kan fokuseras på skapandet. Därför har vi utvecklat ett program som heter Art and Business. Programmet består både av entreprenörskap och att bygga handlingsplan. Målet är att du efter periodens slut har fått verktyg som gör att företagandet går lättare. Vi utgår från din dröm och vision och vi gör det i samarbete med Högskolan för Scen och Musik, Kulturakademin och Kultur i Väst. Läs mer om Art and Business på Kulturakademins webbplats.

Vi tipsar om:

 

ADA

ADA - Association for Design and Advertising - är en mötesplats för kreativa näringar i Göteborg och Västsverige. ADA arbetar för en god utveckling och ökad lönsamhet inom de kreativa näringarna, och drivs sedan årsskiftet 2020 som en egen förening. I ADA's kanaler och på webben finns lokala branschnyheter, som webben fungerar som en virtuell mötesplats. Missa inte kalendern, som håller dig à jour med vad som är på gång i branschen! 
Läs mer om ADA.

Brewhouse

Brewhouse är ett nytänkande center med fokus på kulturella och kreativa näringar. Inom konceptet finns ett 70-tal företag, affärsinkubator, moderna studios samt en större experimentell evenemangs- och konsertarena. Brewhouse kom till efter önskemål från branschen. Vi på Business Region Göteborg fick i uppdrag att göra mötesplatsen till verklighet. Rent fysiskt hittar du Brewhouse i Gårda, ett stenkast från Valhallabadet i centrala Göteborg. Läs mer om Brewhouse

Visste du att...

... det finns drygt 4000 bolag och cirka 14 000 anställda (2016) inom kulturella och kreativa näringar i Göteborgsregionen?

… Electronic Arts spelstudio Ghost Games, som utvecklat ”Need for Speed Rivals”, finns i Göteborg?

... småföretagandet präglar de flesta av branscherna men, att det också finns stora företag, bland annat inom arkitektur, reklam och media?

... modebrancen står för cirka 15 procent av arbetsställena inom kulturella och kreativa näringar?

... reklambranschen är den som har flest anställda med mellan 5–25 personer på runt 1000 arbetsställen? Branschen utgör en viktig affärsdrivande skärningspunkt för många av de andra branscherna inom kulturella och kreativa näringar som musik, foto, film, design och illustration.

… ett 40-tal företag inom film huserar på drygt 10 000 kvadratmeter i Gothenburg Studios?

… i närbelägna Borås finns avancerad forskning inom Smart textiles, en textilhögskola och lång erfarenhet som landets postordercentrum – numera centrum för landets största onlinebutiker inom mode och skor?

… Göteborg är hemstad till några av Sveriges modeföretag som Lindex, KappAhl och Nudie?

… varje år delas det ut ett pris på en miljon kronor inom formgivning på Röhsska museet i Göteborg? Det är Torsten och Wanja Söderbergs pris med syfte att främja konsthantverk och design i Norden.

...The Gothenburg Sound är känt över hela världen inom hårdrocken?
 

Kontakta oss gärna

Rasmus Heyman
Gruppchef Innovations-och platsutveckling
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Kulturella och kreativa näringar
Azadeh Kazemi
Projektledare
Arbetsområden: Innovation
Matilda Lindvall
Projektledare
Arbetsområden: Kulturella och kreativa näringar