En bransch med stark internationell och nationell position

Den västsvenska rymdbranschens starka position har uppnåtts genom framsynta och långsiktiga satsningar såväl nationellt som internationellt. En intim samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och industri har bidragit till den framskjutna positionen och de efterfrågade produkterna.

Hotell Gothia Towers upplyst av fullmåne

När den väldiga Saturnus V-raketen stod startklar på Cape Kennedy den 16 juli 1969 för att lyfta Apollo 11 mot månen, var det inte bara månlandarpiloten Buzz Aldrin som hade ett svenskt ursprung - kamerorna som användes av astronauterna hade levererats av Hasselblad i Göteborg. Efter de första månlandningarna, och dramat med Apollo 13, minskade emellertid allmänhetens intresse för rymdfärder markant. Men arbetet med den nya tekniken fortsatte i det tysta.

Utvecklingen av ny teknik och nya teknologier skapar även synergier med andra branscher, vilket gynnar Sveriges konkurrenskraft som nation. Business Region Göteborg medverkar till detta genom att initiera och utveckla nätverk och mötesplatser där företrädare för olika företag och organisationer kan träffas och utbyta erfarenheter och idéer.

Västra Götaland blir Sveriges rymdcentrum

Leveransen av Rocketdyne-dysorna blev en viktig milstolpe i en utveckling som fortsatte med flygmotorer för både civila och militära tillämpningar. Idag är 3D-printning av höghållfasta metallegeringar med hjälp av lasersintring en av de spjutspetskompetenser som finns i Västra Götalandsregionen. Här finns även Onsala rymdobservatorium, som grundades redan 1949 och är världsledande på känsliga mikrovågsantenner, plus en rad företag inom mobil uppkoppling, data-, signal- och bildbehandling. Och på Innovatum i Trollhättan finns The ESA Business Incubation Centre (BIC), Nordens första rymdinkubator.

Företagen i det västsvenska rymdklustret har på senare tid bidragit med lösningar till det planerade James Webb-teleskopet, levererat teknik till Elon Musks SpaceX och det världsomspännande satellitprojektet OneWeb.

Fem styrkeområden

Göteborg är ett viktigt nav för ICT, nyföretagande och forskning & utveckling. Här finns kunskap och erfarenhet när det gäller:

 • Artificiell Intelligens (AI)
 • Trådlös kommunikation, mobil uppkoppling och sakernas internet (IoT)
 • Cybersäkerhet
 • Mikrovågs- & antennteknik
 • Spel & digital visualisering.

Utvecklingen inom antenn- och mikrovågsteknik tog fart när det kom tyska antenner till Sverige efter andra världskriget. Chalmers och Ericsson började beforska området och Onsala rymdobservatorium byggdes. Forskarna på Chalmers har ett nära samarbete med näringslivet, vilket lett till flera livskraftiga avknoppningar inom områden som medicin, miljö, mat, kommunikation och rymd. Metoden för att upptäcka och behandla tumörer i bröstvävnad med hjälp av mikrovågsteknik är ett exempel på hur kunskap och erfarenhet inom ett område kan leda till genombrott inom ett helt annat. Tekniken kan även appliceras på patienter som drabbats av stroke.

Stark rymdindustri skapar synergier

Business Region Göteborgs ambition är att det ska finnas ett professionellt nätverk eller en förening och en mässa eller konferens för respektive styrkeområde ovan. Då finns det ett forum och en mötesplats för forskare, företagsledare och entreprenörer som kan generera nya innovationer.

Nätverk och mötesplatser

 • Aerospace Cluster Sweden samlar alla som arbetar inom flyg- och rymdbranschen för att generera affärer, innovation och tillväxt. 

 • AI Innovation of Sweden på Lindholmen Science Park som finansieras av Vinnova är Sveriges viktigaste nätverk för AI-forskning.

 • GigaHertz-ChaseOn på Chalmers utvecklar grundläggande kunskap och kompetens när det gäller antennteknik för trådlösa tillämpningar.

 • Microwave Road är den viktigaste mötesplatsen för det samlade svenska mikrovågsklustret. 

 • Rymdforum är ett nationellt nätverk som samlar aktörer från näringsliv, akademi och samhälle för att öka och sprida kunskapen om rymdteknik. Föreningen anordnar även en konferens med samma namn. 

 • SAI är en branschorganisation för den civila flyg- och rymdindustrin i Sverige. 

 • The Game Incubator är ett icke-vinstdrivande initiativ för att stimulera nyföretagande inom den svenska spelbranschen.

 • Visual Arena på Lindholmen Science Park som bland annat håller på att skapa en digital tvilling till Göteborg inom ramen för projektet Virtual Gothenburg Lab.

Visste du att...

… den svenska flyg- och rymdbranschen sysselsatte 4000 personer och omsatte SEK 11 miljarder 2019?

... av de tio största rymdbolagen, baserat på antalet anställda, finns 5 i Västsverige?

… Västsverige sysselsätter fler än hälften av alla som jobbar inom rymdindustrin i landet och företagen i regionen står för 2/3 av omsättningen?

Kontakta oss gärna

Hannes Lindkvist
Projektledare
Arbetsområden: ICT Logistik Rymd