Branschikon stadsutveckling

Stadsutveckling

Fem miljoner kvadratmeter ska bebyggas i centrala Göteborg och 1 000 miljarder kronor ska investeras i fastigheter och infrastruktur under de kommande 20 åren. Fler och fler spännande stads- och innovationsutvecklingsprojekt drar igång. Vi ser ett ökat arbete med platsutveckling i områden där trygghetsfrågor är centrala, för att entreprenörer snabbare ska kunna etablera sig, växa och bidra till en växande stadsmiljö.

Vill du engagera dig i Göteborgs stadsutveckling?

Vill du engagera dig i något projekt? Behöver du hjälp med mark och lokaler? Eller vill du prata om något annat som rör stadsutveckling? Kolla nedan eller hör av dig till oss så pratar vi vidare.

Spyros på lådcykel och Anastazia på elcykel på kullerstensgata i kvarteren runt Kronhuset.

Utvecklingssprånget

Göteborg ska utvecklas till en grön, sammanhållen, öppen och livlig stad, där det är lätt för människor att röra sig, synas och mötas. Vi bevakar planerade och pågående satsningar.

Häng med
Göteborg skyline Hisingsbron och Läppstiftet

Infrastrukturen

Fler förbindelser över älven, ökad kapacitet på järnväg och i kollektivtrafik. Just nu pågår flera stora infrastrukturprojekt som bidrar till att skapa en hållbar och växande region.

Fördjupad branschfakta
Besök hos SII-LAB, Stena Industry Innovation Lab. Medarbetare tittar på industriprocess

Etableringsmöjligheterna

Vill du etablera dig i Göteborgsregionen? Du får hjälp med frågor kring investering, mark, lokaler och branschkontakter - en all inclusive etableringstjänst helt enkelt. 

All inklusive etableringstjänst
Gothenburg Green City Zone karta

Gothenburg Green City Zone

Här testas framtidens transportsystem

I zonen ska företag kunna testa och utveckla möjliga lösningar i långa värdekedjor av aktörer inklusive en tänkt kund.  Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara hundra procent utsläppsfria 2030. Ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. 
 

Så blir du en del av initiativet

Kulturens betydelse för stadsutveckling

För att skapa en riktigt attraktiv stad krävs något extra, något som sätter sin prägel, sticker ut och gör staden unik, mångfasetterad och spännande. Det krävs kultur. 

Vill du veta mer?
KKN_attraktionskraft
Klimatneutralt och fossilfritt byggande

Gothenburg Climate Partnership

ska hjälpa till att minska vår klimatpåverkan

Som företagare kan det vara svårt att lösa klimatproblemen själv. Vi erbjuder en plattform för att driva projekt som ska främja klimatet. Du kan t.ex. bli en del av Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande och/eller delta i Handslaget för cirkulärt byggande. 

Jag vill veta mer

Tillåtande miljöer berikar hela staden

I denna publikation, framtagen i samarbete med kulturförvaltningen och Fastighetsägarna, speglar vi betydelsen av att göra plats för så kallade tillåtande miljöer i stadsrummet och pekar på vilka möjligheter och utmaningar dessa platser innebär för staden. 

Ladda ner publikationen här
Omslag Tillåtande miljöer
Bild
liten omslagsbild podd Business Göteborg

Podden Business Göteborg

Här fördjupar vi oss i Göteborgsregionens näringsliv. Hur går det? Vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre? I podden träffar vi start-ups, småföretagare och framgångsrika föregångare. Emanuel Karlsten leder samtalen och med sig i varje avsnitt har han en sakkunnig i ämnet från Business Region Göteborg.

Prisad tillväxt och stadsutveckling

Visserligen har även Göteborg sin beskärda del av utmaningar och kanske uppskattas inte utvecklingen (med ständiga omdirigeringar) av de som rör sig i staden, i stunden. Men tillväxten ligger helt i linje med näringslivets behov säger Henrik Kant, Göteborgs Stads stadsbyggnadsdirektör.

Lyssna på podden

City och mikromobilitdeten

Göteborg har tagit ställning kring cyklar, sparkcyklar och annan mikromobilitet. Möt Johan Erlandsson på Velove, Anders Ahlquist, på Bravida Syd och Pontus Wallgren på Chalmers avd. ”Design & Human Factors”. Alla med fokus på framtidens city-transporter – för gods, logistik, service och personer.

Lyssna på podden

Utvecklingssprånget och dragningskraften

Vad är det som gör Göteborg så attraktivt för utländska investerare? Andreas Göthberg berättar om det stora intresset, dragningskraften och jakten på kompetens. Hör också Medanets vd Juha-Matti Ranta berättar om varför de etablerade sitt Sverigekontor i Göteborg.

Lyssna på podden

Göteborg - Sveriges bästa logistikläge

För 20:e året i rad tar Göteborgsregionen hem titeln ”Sveriges bästa logistikläge”. Hör Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn, om vikten av hamnen för hela Sverige, hur vi möter kraven som kommer med en ökad internationell handel, hamnfördjupningen och hållbarhetsarbetet.

Lyssna på podden

Kontakta oss gärna

Pär Abrahamsson
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Stadsutveckling Etablering och investering
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik
Johan Larsson
Projektledare
Arbetsområden: Kulturella och kreativa näringar Stadsutveckling