Stadsutveckling för en hållbar stad

Göteborgsregionen står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Fem miljoner kvadratmeter ska bebyggas i centrala Göteborg och 1 000 miljarder kronor ska investeras under de kommande 20 åren. Det betyder att regionen förändras och nya möjligheter skapas. 

Modell över Göteborg med framtida byggprojekt
Göteborgsregionen står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia.

Hållbar tillväxt 

Fokus ligger på att utveckla Göteborg till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. Målet är en grön, sammanhållen, öppen och livlig stad, där det är lätt för människor att röra sig, synas och mötas. Business Region Göteborg har insyn i planerade och pågående satsningar – vår roll är att bevaka ur ett näringslivsperspektiv. 

 

Nordens största stadsutvecklingsprojekt     

Älvstaden i Göteborg är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Inom projektet ska centrala Göteborg växa till dubbel storlek och breda ut sig på båda sidor om Göta älv. Allt som allt är det fem miljoner kvadratmeter som ska fyllas med bostäder, arbetsplatser, människor och mötesplatser. 

Framväxten av Älvstaden är en viktig kugge i Göteborgs framtid och den största delen av stadens nybyggnation sker här, närmare bestämt 25 000 nya bostäder och 45 000 arbetsplatser. Att bebygga och utveckla ett så stort område kräver stora investeringar och hållbara lösningar. Det behövs innovativa idéer inom trafiksystem, smarta energilösningar och olika former av bostäder som många har råd med.  

Läs mer om Älvstaden och kontakta oss gärna för mer information om aktuella investeringsmöjligheter. 

 

Trafik Göteborg 

Under byggtiden påverkas framkomligheten i och runt Göteborg. På trafikgoteborg.se och trafiken.nu finns gott om information om trafiken i Göteborgsregionen. Du kan läsa om trafikläget just nu samt prenumerera på veckans trafik, nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg.  

Trafiken.nu finns och som app för mobilen, hämta i Google Play eller App Store.

 

Strategiska infrastruktursatsningar 

Stora infrastrukturprojekt som är del av Västsvenska paketet håller just nu på att byggas. Det handlar om satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik. På så sätt ska det bli lättare för människor att ta sig fram i och till staden, bättre miljö samt bättre förutsättningar för tillförlitligare transporter för näringslivet i Göteborgsregionen.  

Västsvenska paketet innehåller bland annat en järnvägstunnel under centrala Göteborg (Västlänken), en biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln) och en bro mitt i centrala Göteborg (Hisingsbron). Hela projektet beräknas vara klart år 2026. 

Det finns visioner och arbeten som strävar mot att binda ihop Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn via utvecklad infrastruktur till en ny europeisk framtidsregion. Tre länder, fyra storstadsregioner och två huvudstäder – detta är The Scandinavian 8 million city. Göteborg blir därmed ett nav och en mittpunkt i Skandinavien. 

 

Testbäddar 

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen utgör den del av landet som har flest antal testbäddar. 

I Göteborgsområdet finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med dem. 

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen >> 

 

Läs mer om stadsutveckling i Göteborg 

Göteborgs Stad har en välfylld och spännande sajt med mer långsiktiga planer på allt som ska hända inom stadsutvecklingen. Här hittar du artiklar och filmer om allt från hur Göteborg såg ut på 1600-talet, alla stora byggprojekt som pågår just nu till framtidens boende och transporter. Besök stadsutveckling.goteborg.se 

 

Nätverk och mötesplatser 

Vill du få nya företagskontakter i branschen? Vill ha nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? 

 Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

  

Visste du att...

...Göteborgsregionen ligger i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling. Andra städer och regioner kommer hit för att göra studiebesök, se hur vi jobbar och träffa teknikleverantörer. För mer information se Green Gothenburg

Kontakta oss gärna

Pär Abrahamsson
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Stadsutveckling Etablering och investering