Rapporter och analyser

Business Region Göteborg tar löpande fram rapporter och analyser för näringslivet i Göteborgsregionen. Här presenterar vi våra större rapporter, vårt totala utbud av analyser och rapporter hittar du i vårt bibliotek för publikationer via länken nedan. 

Till publikationerna

Konferensrum, människor med laptops
Foto: BRG

Konjunkturrapport - analys av det ekonomiska läget i Göteborgsregionen

Varje kvartal ger vi ut en konjunkturrapport som analyserar hur det ekonomiska läget i världen påverkar Göteborgsregionens näringsliv. Rapporten innehåller en mängd fakta och statistik men även en omfattande analys av det rådande läget.

Lindholmen

Business Region Göteborgs konjunkturrapport är dels en sammanställning av färdig statistik nedbruten på regional nivå men innehåller även en mer djupgående analys.

Till rapporterna

Fakta & statistik - årlig rapport om näringslivets utveckling och läget i Göteborgsregionen

Det finns många bilder av Göteborgsregionen och näringslivets utveckling. Här låter vi fakta och siffror ge sin, sammanställt i en årlig rapport.

Omslaget på fakta & statistik mote en bakgrund som visar havet

Vår årliga rapport bygger på en omfattande sammanställning och analys av officiell fakta och statistik med regionens näringsliv i fokus.

Till rapporterna

Klusteranalyser - vi har kartlagt våra kluster

Fundera du på att etablera dig i Göteborgsregionen, söker du affärspartners, innovativa samarbeten eller är du helt enkelt nyfiken på näringslivet här? I våra klusteranalyser hittar du aktuell fakta och statistik om viktiga näringar i Göteborgsregionen.

Klustermodellen

 Analyserna beskriver trender, utmaningar, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustren över tid. 

Till rapporterna

Fakta och analys om företag i Göteborgsregionen

I rapporten ”Företagande” presenterar vi användbara fakta och analyser om Göteborgsregionens företag. Vilka branscherna är, var företagen finns, hur många anställda de har, börsvärde, omsättning och hur många som är utlandsägda är frågor som får svar i ra

Företagarrapport 2021

Vår årliga rapport bygger på en omfattande sammanställning och analys av officiell fakta och statistik med regionens näringsliv i fokus.

Till rapporterna

Guide till detaljhandel i Göteborg och Sverige

För dig som är intresserad av detaljhandeln i Göteborg och vilka affärsmöjligheter som finns här är ”Retail Guide Sweden” en bra vägledning. Den ger en årlig översikt över svensk detaljhandel och kartlägger möjligheterna i de tre storstäderna Stockholm, G

Guide till detaljhandel på göteborgsbakgrund

Guiden som är på engelska erbjuder en mängd fakta om allt från vilka handelsstråk som är under utveckling till viktiga faktorer som Göteborg uppfyller inför en handelsetablering. 

Till rapporterna

Arbetslösheten i Göteborgsregionen

Hur ser arbetslösheten i Göteborgsregionen och övriga storstadsregioner ut och hur har den utvecklats över tid? Svaret hittar du i vår årliga rapport Arbetslöshet. 

Bild med arbetslöshetsrapport

Hur ser arbetslösheten i Göteborgsregionen och övriga storstadsregioner ut och hur har den utvecklats över tid? Svaret hittar du i vår årliga rapport Arbetslöshet.

Till rapporterna

Företagens FoU i väst

Västra Götalands företag har en stor förmåga att bedriva forskning och utveckling (FoU) på eget initiativ. I den här rapporten skildras bilden av hur företagens FoU-utgifter i Västra Götaland har utvecklats över tid.

Framsida rapport FoU med bakgrundsbild

Vår årliga rapport bygger på en omfattande sammanställning och analys av officiell fakta och statistik med regionens näringsliv i fokus.

Till rapporterna

Näringsliv & tillväxt - rapport om näringslivet i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har en stark tillväxt och rankas högt i jämförelse med andra europeiska tillväxtregioner. I dag finns mer än 750 olika branscher representerade här.

rapportframsida framför fotobakgrund föreställande lindholmen

Det finns även en väl etablerad samverkan mellan näringsliv, universitet /högskolor och offentliga verksamheter som skapar en attraktiv miljö för företag.

Till rapporterna

Sysselsättning i fokus

Varför är näringslivet viktigt? För att besvara den frågan måste man bland annat titta på sysselsättningen, en viktig faktor bakom regional tillväxt. Här presenterar vi en kartläggning och analys av utvecklingen i Göteborgsregionen.

Sysselsättningsrapport mot bakgrund av byggkranar i skymningsljus

Idag hittar vi lite mer än hälften av alla sysselsatta i arbetsmarknadsregionerna runt våra tre storstäder. Anledningen sägs vara kopplat till utbud och efterfrågan på bl a  varor och tjänster, upplevelser, utbildning, bostäder och infrastruktur.

Till rapporterna

Kontakta oss

Rapporter

Jag finns till hands om du har ytterligare frågor kring våra rapporter om näringslivet i Göteborgsregionen.

Peter Warda
Senior analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget
Klusteranalyser

Kontakta oss om du vill veta mer kring våra klusteranalyser.

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik
Bodil Kronstam Brattö
Marknads- och kommunikationsansvarig
Arbetsområden: Kluster och innovation
Handelsnäringen

Kontakta mig om du har frågor kring handelsnäringen så hjälper jag dig med kunskap och kontakter inom ämnet.  Vi kan även hjälpa dig att hitta kontor och lokaler för etablering eller expansion.

Helen Bairu
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: General Sales Etablering Investeringar
Geografiskt analysverktyg

Kontakta mig om du vill veta mer om hur du kan få användning av vårt geografiska analysverktyg Explore Gothenburg.

 

Henrik Einarsson
Avdelningschef
Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling