handel

Extra insatser till handel och besöksnäring

Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Citysamverkan har under 2021 fått ett särskilt uppdrag av Göteborgs Stad - att ta fram ytterligare insatser för att hjälpa framför allt besöksnäringen och handeln, men även andra branscher, att underlätta återhämtningen efter pandemin. Vi ska också i nära samverkan med näringsliv, akademi och det offentliga arbeta för en attraktiv citykärna att leva och verka i samt att besöka.

Vi satsar nu extra resurser på att stärka företag inom turism, hotell, restaurang och handel

Insatser för att underlätta återhämtningen och skapa förutsättningar för fortsatt affärsverksamhet.

Konsultstöd

Personlig rådgivning och analys

Vi erbjuder några timmar kostnadsfri affärsrådgivning och kompetenshöjande aktiviteter till företag som drabbats hårt av pandemin så att de kan ta sig igenom krisen och skapa förutsättningar för en fortsatt affärsverksamhet.

Läs mer här
Kvinna vid laptop

Kompetens för utveckling och tillväxt

Att ha rätt kunskap är avgörande för ditt företags utveckling och tillväxt. I våra webbinarier får du inspiration, tips och konkreta verktyg för att kunna stärka dig och ditt företag. 

Till webbinarierna
Kontorsmiljö

Utveckla nya affärer med andra företagare

Möt marknaden på sätt du kanske inte tidigare tänkt på, diskutera affärsidéer och utforska nya samarbeten ihop med andra företagare. Tillsammans möter vi "det nya normala". 

Läs mer
lotsextra2

Företagslotsen Extra

Med extra bemanning på telefon och e-post kan företagare i regionen vända sig till Företagslotsen Extra som erbjuder vägledning kring de statliga stöden, exempelvis omställningsstöd och korttidspermittering. Vi erbjuder upp till 2 timmars individuell rådgivning.

Kontakt: foretagslotsen.extra@businessregion.se
Telefon: 031-365 00 65

Företagsakuten hjälper företag i Göteborgsregionen med ekonomiska problem

Företagsakuten

Det finns hjälp att få för företagare i Göteborgsregionen som har problem med ekonomin. Företagsakuten hjälper dig – snabbt, kostnadsfritt och självklart under sekretess. 

Till Företagsakuten

Gemensam satsning för besöksnäring och handel

Insatser för att gå starka ur coronakrisen

Besöksnäringen går genom sin största kris någonsin. Tillsammans med Göteborg & Co och Citysamverkan jobbar vi för att på olika sätt hjälpa företag inom besöksnäring och handel i hela Göteborgsregionen, både på kort och lång sikt. 

Till Göteborg & Co:s erbjudanden
besoksnaring_handel

Regionens åtgärder

Här har vi samlat information till dig som företagare om stödpaket, regionens åtgärder, kontaktuppgifter och annat relaterat till corona.

Corona - Regionens åtgärder
corona_företagsinformation

Vi besvarar dina frågor

Björn Andersson
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt
Visa cookie-information