Göteborgs Stads stödåtgärder för företagare

Effekterna av corona påverkar fortfarande näringslivet, inte minst besöksnäringen och handeln. Göteborgs Stads stödåtgärder riktar sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade och det handlar dels om att bidra till att förbättra företagens likviditet, dels om att bidra till ökad försäljning. 

stadensstöd_covid19

I länken nedan hittar du information om vad Göteborgs Stad har gjort för stödåtgärder och hur du kontaktar oss om du undrar något.

Vad innebär den tillfälliga covid-19-lagen för dig som verksamhetsutövare?

Om du har en verksamhet som berörs av den tillfälliga covid-19-lagen vill vi tipsa dig att titta på filmen nedan. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av de föreskrifter och regler som den tillfälliga covid-19-lagen fört med sig. Vad säger föreskrifterna och vad behöver du som verksamhetsutövare göra? I filmen nedan får du en snabbgenomgång av vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för dig som verksamhetsutövare. Alla smittskyddsåtgärder du vidtar ska dokumenteras och kunna visas upp vid en tillsyn.

Visa cookie-information