Mikrofonden Väst – för dig som driver socialt företagande

I samarbete med Mikrofonden Väst erbjuder Business Region Göteborg stöd och finansiering till verksamheter inom socialt företagande.

Rulltrappor med människor i köpcentrum

Den sociala ekonomin får en allt större roll i samhället. För den fortsatta utvecklingen krävs mer kapital och nya vägar för finansiering. Men det finns redan nu möjligheter till finansiering.

Ett sätt som Göteborgs Stad hjälper till är genom ett avtal som Business Region Göteborg tecknat med Mikrofonden Väst som erbjuder stöd till den sociala sektorn, bland annat genom så kallade mikrolån.

Mikrofonden Väst erbjuder mikrolån

Mikrolånen kan exempelvis handla om en checkkredit på banken så att ditt sociala företag får bättre likviditet och klarar företagets betalningar innan pengar kommer in. Eller så kan du få hjälp med hyresgaranti om du behöver ligga ute med pengar för framtida hyra.

Grunden är densamma: du ska känna dig tryggare i din vardag och känna ett stöd i att finanserna går ihop i slutet av månaden. På så sätt kan du fokusera på din verksamhet istället för att oroa dig för ekonomin.