Säkra affären med rätt kompetens genom ARUBA-workshop

Kompetensförsörjning handlar mycket om hur företagsledare kan attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i sitt företag – att säkra affären med rätt kompetens. Vi ger dig inspiration och verktyg att fokusera på det viktigaste i din verksamhet – medarbetarna! 

ARUBAhex plus hjul

En workshop för fortsatt konkurrenskraft

Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt att arbeta. Och den utvecklingen har påskyndats under Covid-19-pandemin. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av själva organisationen. Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren?

Omvärldsbevakning och trendspaning är oerhört viktigt för att kunna kika runt hörnet. För att kunna ha koll på kraven som en nära framtid ställer. Lika viktigt är det arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Därför har vi tagit fram en workshop där du får bekanta dig med ARUBA. Det är en enkel modell för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens.

Detta gör vi i workshopen Säkra affären med rätt kompetens:

• Reflekterar över omvärldsfaktorer som påverkar din affär och kommande kompetensbehov
• Går igenom ARUBA-modellen
• Genomför en självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyter erfarenheter mellan deltagarna
• Prioriterar vad ditt företag vill jobba vidare med

Workshopen vänder sig till företag i Göteborgsregionen med 5–250 anställda.

Den här workshopen är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg.

Workshop för småföretag i alla branscher

Aruba

Datum: Torsdagen den 11 oktober
Tid: Klockan 08.30–12.00
Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Göteborg
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig till workshop den 11 oktober

Workshop för småföretag i alla branscher

Aruba

Datum: Torsdagen den 1 december
Tid: Klockan 08.30–12.00
Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Göteborg
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig till workshop den 1 december

Kontakta oss gärna för anmälan eller mer information

Maria Lindström
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Affärsutveckling Kompetensförsörjning Hållbarhet

För dig som deltar i Tillväxtprogrammet Expedition Framåt, kontakta mig:

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration