Affärsmodell – hur tjänar vi pengar?

Har du kontroll över din affärsmodell eller tar du beslut utan att inse de ekonomiska konsekvenserna? Välkommen att boka en inspirerande workshop där du får förståelse för vilka styrmedel som krävs för att skapa lönsamhet på kort och lång sikt.

Affärsmodell i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

En workshop för dig som vill fokusera på affärsmodell och se var lönsamheten finns

Under två halvdagar får du kunskap och verktyg för att skapa långsiktiga och kommunicerbara beslutsunderlag. Den första workshopen genomförs i grupp med andra företagare. Här går vi igenom verktyget och har tid för diskussion och reflektion över exempelvis mål och strategier. Den avslutande workshopen är praktisk och genomförs på ditt företag, med era siffror som underlag.

Ur innehållet

• Genomgång av affärsmodellens olika byggstenar
• Intäktsmodeller och kostnadsstruktur
• Digital kalkylmall för affärsmodellering med inlagda rubriker och formler
• Processledningsstöd från Business Region Göteborgs tillväxtexpert

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Du kan boka ett kort möte med en av våra rådgivare om du vill veta mer:
Boka möte med rådgivare!

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration