Hållbarhet - en affärsmöjlighet

Hållbarhet handlar inte bara om att göra något bra för klimatet eller för samhället. Det handlar lika mycket om affärsmöjligheter och att vinna konkurrensfördelar. Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa er komma igång.

Fyra personer sitter i en soffa och pratar
Hållbarhet och företag

Workshopserie för att komma igång med hållbarhetsarbetet

Hållbarhetshjulet är en workshopserie i tre delar där vi arbetar igenom varför, vad och hur ni kan påbörja och utveckla ert hållbarhetsarbete. Här får ni konkreta tips och inspiration samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företagare med liknande mål. Ni kommer bland annat gå igenom: Varför hållbarhet? Introduktion och inspiration. Kort historik, hitta drivkrafter och möjligheter inom hållbarhetsområdet.

Innehåll:
 • Vad gör vi idag? Nulägesanalys där vi ser över lednings-, budget- och styrelsearbetet.
 • Komma igång.  Hur kan ni konkretisera arbetet? 
 • Hur arbetar vi vidare? Hitta ert sätt att arbeta med hållbarhet i vardagen.

Läs mer och anmäl dig till Hållbarhetshjulet här 


Tillväxtprogram för att växa ekonomisk och hållbart

Vilka är dina drömmar för ditt företag? I tillväxtprogrammet Expedition Framåt får du en personlig företagsrådgivare som du alltid kan vända dig till för att hitta vägen till hållbar ekonomisk tillväxt. Du får dessutom tillgång till: 

 • Företagsanalyser av olika slag och att sätta upp handlingsplaner
 • Workshops kring t.ex. skatter, arbetsgivaransvar, marknadsföring, digitalisering 
 • Seminarier med utvalda ämnen inom affärsutveckling 

Vill du höra hur vi kan ta fram ett programpaket till dig? Hör av dig till oss på Expedition Framåt


Social hållbarhet  - det här kan du göra

Att ta socialt ansvar och att arbeta med social hållbarhet behöver varken vara krångligt eller tidskrävande. Det ger ditt företag en möjlighet att presentera verksamheten, lyfta intresset för branschen och locka potentiella medarbetare till företaget. Vi hjälper företag att: 

 • utveckla sina idéer kring socialt ansvar
 • skapa mötesplatser för att diskutera hur man jobbar med social hållbarhet 
 • matchar företag med rätt personer som man vill samarbeta med eller hjälpa

Vill du engagera dig? Hör gärna av dig till Lena Sultanovic Magnusson


 

Vill du exportera hållbara lösningar?

Vi arbetar för att öka intresset för regionens smarta och hållbara lösningar och att hjälpa företag till fler affärskontakter.

 • Vi matchar dina lösningar för hållbara och smarta städer med internationella kunder och beslutsfattare
 • Vi erbjuder unika studiebesök inom byggnation, stadsutveckling, transport, energi och avfallshantering
 • Vi skapar möjligheter till kunskapsutbyte och nya kontaktnät

Om du driver miljöteknikföretag i Göteborgsregionen och känner dig redo att börja exportera gröna systemlösningar, kontakta oss.


 

Vill ditt företag bli en del av stadens omställning till ett elektrifierat transportsystem?

Frågan är inte längre om vi ska ställa om till ett elektrifierat transportsystem utan hur. Lösningen hänger på att en rad aktörer inom logistik, energi, stadsplanering, fordonsindustri, infrastruktur och samhälle samverkar. Är du som företagare intresserad av att vara med?

Vi ger er: 

 • kunskap om processerna
 • rätt kontakter till rätt aktörer inom Göteborgs Stad 
 • nya samarbeten
 • möjlighet att delta i projekt och tester

Vill ditt företag bli en del av elektrifieringen? Hör av dig till Anne Piegsa, processledare elektrifierade transporter, eller läs mer här

Hållbar region

Göteborgsregionen har gått från ord till handling för att minska regionens klimatpåverkan. Biogas och fjärrvärme är goda exempel på satsningar för ökad hållbarhet. Här pågår också omfattade forskning om hållbara framtidslösningar och projekt där miljöteknik och klimatsmarta lösningar testas i verkligheten. 

Läs mer om den hållbara Göteborgsregionen
Eva-Lena Albihn, hållbarhetschef Business Region Göteborg

Stort engagemang och mycket vilja

Hållbarhetsfrågorna skapar med rätta stort engagemang - både internationellt och lokalt. Jag heter Eva-Lena Albihn och är hållbarhetschef på Business Region Göteborg. Följ mig gärna på Linkedin där jag ger en bild av hur vi arbetar med hållbarhet, både internt, gentemot er företagare och hur Göteborgsregionen står sig - utmaningar och möjligheter. 

Följ mig här

Världens viktigaste Agenda

Agenda 2030 är en självklar och viktig del i hållbarhetsarbetet för oss. Vi har identifierat styrke- och utvecklingsområden. Utifrån dessa anpassar vi vårt arbete och våra erbjudanden till företag för att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.​

Globala målen Agenda 2030
Globala_malen_agenda2030.jpg

Hör av dig till oss om du har några funderingar

Eva-Lena Albihn
Vice vd och hållbarhetschef
Arbetsområden: Företagsledning Näringslivsutveckling Hållbarhet
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling
Dejan Djurkovski
Gruppchef
Arbetsområden: Entreprenörskap Start ups Affärsutveckling