Innovation Business Region Göteborg

Innovation - vi hjälper dig med din idé

Behöver du hjälp att utveckla en idé, testa en produkt eller öka ditt företags innovationsförmåga? Vi ger stöd till dig med innovativa idéer och har den kunskap och de kontakter som du behöver för att komma vidare.

Ta din innovativa idé vidare med oss som bollplank

Vill du ha rådgivning kring hur du kan arbeta med innovationsutveckling? Kanske vill du delta i innovationssamarbeten eller hitta rätt kontakter och nätverk? Vi hjälper dig med nödvändig kunskap och kontakter som gör att ditt företag kan utvecklas och växa - och hålla det konkurrenskraftigt på lång sikt. Med vår expertis kan du förverkliga dina visioner och ge din idé den extra lyftkraft den förtjänar.

Kontakta oss

Rådgivning Business Region Göteborg
 • 2 personer samtalar med varandra
  Utvecklas genom innovationscoachning

  Med hjälp av innovationscoaching stärker vi företagens förmåga att skapa innovationer som ger värde för nya och befintliga kunder.

 • Person sitter i möte
  Hitta rätt samarbetspartners

  Söker du samarbetspartners och sammanhang där du kan utveckla dina idéer? Här hittar du arenor, inkubatorer, finansiärer och andra innovationsaktörer i Göteborgsregionen.

 • Innovationslabb
  Innovation i samverkan

  I innovationslabbet sammanför vi deltagare från olika branscher och med olika kompetenser och roller för att skapa nya lösningar tillsammans utifrån en gemensam frågeställning. 

Testbädd Business Region Göteborg

Nya utmaningar kräver nya lösningar

Göteborg och hela världen behöver ställa om för att minska utsläpp och bli ekologiskt hållbar. Det innebär stora utmaningar, men också stora möjligheter att hitta nya innovativa lösningar och affärer. För att snabba på näringslivets gröna omställning arbetar vi utmaningsdrivet med innovationssamarbeten. Vi etablerar starka band mellan företag, akademi och offentlig sektor och skapar nya branschöverskridande samarbeten, som näringslivet inte skulle kunna skapa på egen hand.

Innovationssamarbeten

Här kan du läsa om några av våra innovationssamarbeten och plattformar för hållbar utveckling:

Bild
Blå hexagon

Utsläppsfria transporter

I Gothenburg Green City Zone testar och utvecklar vi framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur.

Läs mer om utsläppsfria transporter
Bild
Blå hexagon

Klimatneutralt byggande

Vi samarbetar behovsdrivet med allt från regelverk till nya material – för att möjliggöra en omställning till en klimatneutral byggbransch

Läs mer om klimatneutralt byggande
Bild
Blå hexagon

Elektrifierat transportsystem

Vi har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030. 

Läs mer om elektrifierat transportsystem
Bild
Blå hexagon

Hållbart mode och textil

År 2022 antog EU en strategi för hållbara textilier, vilket betyder att flera nya lagförslag är på väg för svenska modeföretag inom de närmsta två åren. Inom fem år räknar man med att upp till 20 nya förslag är i kraft.

Läs mer om hållbara textilier
 • Innovation Business Region Göteborg
  Testa din innovation

  Har du en idé du vill testa innan den når marknaden? Behöver du verifiera er innovation eller reducera risker? Då kan regionens testbäddar vara till hjälp.

 • Yesbox- Home of entrepreneurs Göteborg
  Yesbox - Home of Entrepreneurs

  Yesbox drivs av 16 aktörer inom nyföretagande, entreprenörskap, hållbarhet och innovation. Här får du hjälp att utveckla din idé eller starta företag.

 • handel-finansiering-business-region-göteborg
  Finansiering - stöd för företag

  Söker du finansiering eller ekonomiskt stöd för din innovation? Vi hjälper dig hitta rätt finansieringshjälp

kontakt

Kontakt