Aromkemilab

10 januari 2023
Laboratorium
Enda testbädden inom olfaktometri (luktanalys) i Sverige med bred kompetens av luktkartläggning och problemlösning inom luktområdet.

Aromkemilab är en testbädd för olfaktometrianalyser som härrör från en mångårig och bred erfarenhet inom luktanalyser. Lokalerna är anpassade för luktanalys från provpreparering till analys.
Bädden består av:
- Separata rum för provpreparering, provuttag och analys.
- Luftkonditionerat rum för provtagning av skrymmande luktande prover.
- Utrustning för kallt, varmt, torrt och fuktigt provuttag.
- Provtagningsutrustning för alla fysikaliska tillstånd: gas, vätske och fasta prover.
- Analysutrustningar för olfaktometri.
- ATD-GC-MS/FID/FPD/O. - PAL/ATD-GC-MS/FID/O.
- Erfaren personal med mångårig erfarenhet av hantering och analys av luktande prover.
- Lokaler för lagringsstudier av luktande nyckelämnen.

Läs mer på RISE:s webbplats

Detaljer

Hälsa & Life science
Labb
Kommersiell
Testbädd
Göteborgsregionen