AWITAR - Automotive Wireless Test and Research Facility

7 oktober 2022
Awitar
En världsledande test- och forskningsanläggning för trådlösa kommunikationssystem och EMC för t.ex. autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem.

Fordon kommer att kunna utsättas för repeterbara och kontrollerbara elektromagnetiska miljöer här. En viktig del av anläggningen är instrumenteringen för att till exempel generera höga fältstyrkor, simulera komplexa trådlösa signaler, och skapa en realistisk omgivning för mulitsensoriska system med radar, kameror med mera.

Läs mer på RISE:s webbplats

Detaljer

Fordon & mobilitet
Kommersiell
Testbädd
Sjuhärad