Biokompositer

8 februari 2024
Internationellt unik testbädd eftersom den samlar hela kedjan från råvara till färdigt utvecklade produktkoncept.

Testbädden, som sträcker sig från bearbetning av råmaterial till färdigt utvecklade material och produktkoncept, består av:

  • Kvarnar för tillverkning av flis/partiklar/fibrer från trä.
  • Utrustning för belimning och modifiering av fiber/träråvara/bioråvara.
  • Formning och varmpressning av skivor.
  • Utrustning för utvärdering av härdförlopp hos lim/limfog.
  • UV-laser för provberedning samt mikroskop (ljus och SEM) för karakterisering av mikrostruktur.


Material utvärderas enligt standardiserade metoder för mekaniska egenskaper och långtidsegenskaper samt specialutvecklade metoder för att utvärdera och förstå de ingående materialens samverkan.

Läs mer på RISE:s webbplats

Detaljer

Material
Konstruerad/simulerad miljö
Testbädd