Gateway Säve

7 oktober 2022
Säve gamla flyplatsområde ska blir ny testbädd för fordon med batteri- och bränslecellsteknik och elflyg är en av komponenterna.

Fokus kommer att ligga på utveckling och tester av farkoster, fordon, logistik och energi. Just nu under utveckling.

Läs mer på Castellums webbplats

Detaljer

Fordon & mobilitet
Verklig miljö
Kommersiell
Testbädd
Göteborgsregionen