Lindholmen Science Park

7 oktober 2022
Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom transport, ICT, media och visualisering.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer. Open Arena Lindholmen är en miljö och vårt koncept för att driva samverkansprojekt. 

I miljön träffas människor som verkar inom Lindholmen Science Parks fokusområden. Det kan vara forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter, studenter, kreatörer, konstnärer, specialister, entreprenörer och politiker. Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 30 000 personer på Lindholmen.

Läs mer på Lindholmen Science Parks webbplats

Detaljer

Fordon & mobilitet
Science Park
Partnerskap
Göteborgsregionen