Materialåtervinning av plast

7 oktober 2022
Recycling of plastics
Användningen av plast behöver bli mer hållbar och mer plast behöver återvinnas till nya produkter på ett resurseffektivt sätt.

RISE testbädd för återvinning av plast är en arena och testanläggning för plaståtervinning som erbjuder både expertis och utrustning för att utveckla och testa nya metoder för materialåtervinning av plast.

Läs mer på RISE:s webbplats

Detaljer

Energi & miljöteknik
Labb
Partnerskap
Testbädd
Göteborgsregionen