PICTA - Prehospital ICT Arena

7 oktober 2022
Prehospital ICT Arena är en neutral, öppen arena för forskning och innovation inom prehospital sjukvård.

Arenan stödjer IKT och E-hälsa inom prehospital vård. Hälso- och sjukvårdstjänster, industri och akademi samarbetar för att IT och E-hälsa ska användas på bästa möjliga sätt i exempelvis ambulanser. Syftet är att avlägsna de hinder som förhindrar att IT och E-hälsa utnyttjas och utvecklas till sin fulla potential i exempelvis ambulanssjukvård.

Till PICTAS webbplats

Detaljer

Hälsa & Life science
Kostnadsfri
Testbädd
Göteborgsregionen