Rain Gothenburg

7 oktober 2022
Rain Gothenburg
Göteborg har en vision att möta vattnet och det innebär såklart även att kunna ta hand om regn och skyfall på ett säkert, hållbart, innovativt och kreativt sätt.

Robust skyfall- och dagvattenhantering gör staden mer trivsam och trygg att leva, bo och verka i. Det finns redan idag mycket kunskap och teknik kring dagvatten- och skyfallshantering i Göteborg. Denna kompetens utvecklas kreativt med ett långsiktigt tänk samt mot visionen att bli världens bästa stad när det regnar. Genom att integrera konst, design och ingenjörskonst i projekten kan vi skapa nya innovativa och spännande lösningar med ett stort mervärde för såväl medborgarna som staden Göteborg.

Läs mer om Rain Gothenburg

Detaljer

Energi & miljöteknik
Partnerskap
Testbädd
Göteborgsregionen