SSPA Testmiljöer

7 oktober 2022
SSPA har möjlighet att utföra de flesta typer av modellförsök i sina anläggningar.

Här finns en 260 meter lång släpränna, en stor kavitationstunnel och en större vågbassäng (88x39 meter). De fysiska modellförsöken kan kombineras med olika typer av simuleringar, exempelvis CFD samt simuleringar både i simulatoranläggning och online.

Fysisk modellprovning kommer att fortsätta att vara ett viktigt redskap för att utveckla fartyg och bedöma deras prestanda.

Läs mer på RISE:s webbplats

Detaljer

Fordon & mobilitet
Kommersiell
Testbädd
Göteborgsregionen