Textilfiberutveckling

7 oktober 2022
Textile testing
Inom testbädden Textilfiberutveckling utvecklar RISE innovativa metoder och material för tillverkning av fibrer, garn och nonwoven från biobaserade och syntetiska råvaror.

Här erbjuder vi expertis, tillverkningsmetoder samt materialanalyser i hela kedjan från råmaterial till slutprodukt.

Läs mer på RISE:s webbplats

Detaljer

Material
Labb
Kommersiell
Testbädd