Våtrum

7 oktober 2022
Den enda testmiljö i Sverige där det utförs forskning, provning, utvärdering, skadeutredningar, beräkningar och certifiering inom våtrums- och vattenskadeområdet.

Denna testmiljö gör det möjligt att undersöka alla tänkbara scenarier vid forskning och utvärdering inom våtrums– och vattenskadeområdet.

Läs mer på RISE:s webbplats

Detaljer

Fastigheter & infrastruktur
Konstruerad/simulerad miljö
Kommersiell
Testbädd
Sjuhärad