VTI Sims IV

7 oktober 2022
VTI Sims IV
Sim IV är utrustad med ett avancerat rörelsessystem och är den första på VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet, som erbjuder storlinjär linjär rörelse både i längdriktningen och i sidledet.

Med simulatorer kan repeterbara experiment utföras och realistiska körupplevelser skapas. Detta gör det möjligt att på ett säkert sätt studera effekten av förarens villkor och drivsystem för körning på körprestanda. Simulatorerna hos VTI används i en rad olika studier, till exempel hur ny teknik, ljud och vibrationer påverkar körning eller hur man utformar nya trafiksystem.

Läs mer på VTI:s webbplats

Detaljer

Fordon & mobilitet
Partnerskap
Testbädd
Göteborgsregionen