Regionens testbäddar

Bransch
Geografi
Kategori

Resultat: 80 träffar

 • Fire Simulation
  Energi & miljöteknik

  Brandsimulering

  Virtuell testbädd för brand och säkerhet med simulering och modellering.

 • Chalmers Power Central
  Energi & miljöteknik

  Chalmers kraftcentral

  Chalmers Power Central (CPC) är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på kolavskiljning och förgasning av biomassa.

 • Energi & miljöteknik

  Chalmers materialanalyslaboratorium (CMAL)

  Chalmers materialanalyslaboratorium (CMAL) är en forsknings- och användarfacilitet som tillhandahåller avancerade instrument för m...

 • Chalmers Smart Industry Lab
  IKT & Telecom

  Chalmers Smart Industry Lab

  Fyra laboratorier: ett laboratorium för virtuell utveckling, två för produktionssystem och en för tillverkningsprocesser.

 • Cleaning Innovation
  Energi & miljöteknik

  Cleaning Innovation

  Cleaning Innovation är en testbädd för rengöring och desinfektion.

 • Energi & miljöteknik

  DIGGA

  En öppen testbädd för digitala tekniker och lösningar för en hållbar avfallshantering.

 • Dynamic pressure testing
  Energi & miljöteknik

  Dynamiskt tryck

  Riksmätplats för dynamiska tryckmätningar.

 • ElectriCity
  Fordon & mobilitet

  ElectriCity

  I Göteborg genomförs för närvarande satsningen ElectriCity - ett spännande samarbete där industri, akademin och samhället i deltar...

 • Concrete field exposure sites
  Fordon & mobilitet

  Fältprovplatser betong

  Enda i sitt slag i Sverige, Norden och Europa.

 • Energi & miljöteknik

  Fjärrvärme och fjärrkyla

  Framtidens produkter och tjänster för distribution och användning av fjärrvärme och fjärrkyla.

 • The Research Villa
  Energi & miljöteknik

  Forskningsvillan

  Framtidens sunda och energieffektiva byggnader.

 • Building envelope
  Fastigheter & infrastruktur

  Funktionssäkra klimatskal

  Byggnadssystems tålighet mot vind, regnlast, fukt, luft och värme.