Testbädd - öppna arenor för innovation

Har ni en idé ni skulle vilja testa innan den når marknaden? Behöver ni verifiera er innovation eller reducera risker? Då kan en testbädd vara till hjälp. I testbäddarna utvecklas och testas innovativa, hållbara lösningar och affärsmöjligheter – samtidigt som ni samverkar med andra aktörer och knyter värdefulla kontakter. Vill du testa din idé i någon av testbäddarna? 

Hitta din testbädd

Vad är en testbädd? 

En testbädd är en miljö där företag, akademi, och andra organisationer samverkar vid utveckling, test och införande av nya produkter, tekniker, tjänster, processer, arbetssätt eller organisatoriska lösningar. En testbädd brukar vanligtvis kategoriseras i en eller fler av tre nivåer: 

  • Labb – här testats enskilda egenskaper eller funktioner i kontrollerade miljöer. 
  • Konstruerad eller simulerad användarmiljö – här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer.
  • Verkliga miljöer - här testas tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i.

När det kommer till testbäddar i Sverige har Göteborgsregionen en ledande position med flest testbäddar i landet. Intresset för Göteborgs arbete med testbäddar är mycket stort och sträcker sig både nationellt och internationellt – så om ni söker en testbädd för era idéer har ni stora möjligheter i Göteborgsregionen. 

Testbädd Business Region Göteborg

Varför ska ni använda en testbädd?

Genom att använda en testbädd kan ni verifiera och validera er innovation och även utveckla den åt rätt håll. På så sätt kan ni reducera risker och snabba på marknadsintroduktionen. Att testa sina idéer i en testbädd ger även möjlighet till utveckling av ny kunskap och nya affärsmöjligheter. Alla företag behöver referenser och bevis på att produkten eller tjänsten kommer att fungera på marknaden. 

Testbädd Göteborg - tillsammans testar vi framtiden

Testbädd Göteborg är en satsning och strategi för att ta tillvara den innovationskraft som finns i staden genom samverkan på en helt ny nivå. Initiativet inkluderar näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och science parks. 

Läs mer om Testbädd Göteborg

Kontakta mig om testbäddar