Kompetensförsörjning för företag

Kompetensförsörjning handlar om att matcha ditt företags kompetensbehov med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning. En fungerande kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att ett företag ska kunna starta, utvecklas och vara konkurrenskraftigt. Därför är kompetensförsörjning en prioriterad fråga för oss på Business Region Göteborg. Här berättar vi hur vi kan hjälpa dig som företagare och hur du själv kan engagera dig.

 

karin-forklarar-for-gruppen-business-region-goteborg.jpg

Kompetensförsörjning är avgörande för din affär

  • Har du koll på hur ditt företag och dina kunder påverkas av det som händer i omvärlden som exempelvis globalisering, digitalisering och ändrade konsumtionsmönster?
  • Behöver ditt företag ställa om sin affärsmodell för att tjäna pengar?
  • Vilken kompetens kommer ni då att behöva för att hänga med och var hittar du den?

Ett sätt att möta kompetensutmaningen i företaget är att jobba strukturerat i en process som kopplas till företagets vision, affärsmål, värderingar. Det kan vi hjälpa företag med. Se våra erbjudanden här nedan. 

Så kan vi hjälpa företag

Vi har olika erbjudanden för att komma igång med kompetensförsörjningen på sitt företag.

Framrutan

Framrutan

Ett helt kostnadsfritt kompetenshöjande program för leverantörer till fordonsindustrin som vill stärka sin konkurrenskraft. I programmet jobbar vi med olika insatser som är kopplade till omställningen och teknikutvecklingen kring elektrifiering, artificiell intelligence (AI) och autonoma fordon. En stor del programmet får du och ditt företag individuell coachning i form av workshops eller rådgivning.  

Coachningprogram Framrutan
Bild som illustrerar coachingprogrammet ARUBA

Aruba-metoden

En tre-timmars workshop då du jobbar med ditt företags utmaningar kring områdena: Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. Du får med dig ett enkelt verktyg för fortsatt arbete. 

Till workshopen
Årets företag visar diplomet

Utmärkelsen

Om ditt företag samverkar med skolan har du chansen att vinna priset ” ”Utmärkelsen”. Inspiration om tävlingen, priset och hur du nominerar antingen ditt egna företag eller något annat företag, får du nedan.   

Mer om Utmärkelsen
Mässkyltar Jobba  i Göteborg & Future Skills

Future Skills

Vill du visa upp ditt företag och din bransch för mer än 30 000 elever och föräldrar? På arenan Future Skills som genomförs varje år för gymnasieelever, finns den möjligheten. Inspirera framtidens medarbetare genom att låta dem testa vilka utvecklingsmöjligheter som din bransch har att erbjuda. Det kan vara avgörande för elevernas framtida framtida studie- och yrkesval. Följ länken nedan för mer information.

Till Future Skills
Person på prao på en industri

Samverka med skola genom PRAO

Genom att erbjuda PRAO på ditt företag har du chansen att visa upp vilka spännande roller och utvecklingsmöjligheter det finns i din bransch för framtidens medarbetare. Du får också möjlighet att inspireras av och ta del av hur unga människor tänker kring arbete. Följ länken nedan för att anmäla ditt intresse och för att få enkla tips kring hur du  skapar en intressant PRAO-period.

Så blir du praoföretag
De företag som på ett systematiserat sätt tar sig tid att jobba med sin kompetensförsörjning blir attraktivare för både medarbetare och kunder och får lättare att utveckla och behålla rätt kompetens. Det behöver inte vara så storvulet, börja i det lilla."
Anna-Lena Johansson, ansvarig kompetensförsörjning Business Region Göteborg

Kompetensförsörjning i Göteborgsregionen

För en fungerande kompetensförsörjning krävs att näringslivet som efterfrågar kompetens, samverkar med skolor, akademin, Arbetsförmedlingen och andra aktörer som är ” leverantörer” av kompetens. Vår roll är att lyssna in kompetensbehoven i olika branscher och företag och förmedla dessa i de olika samverkansarenor för att det ska bli så bra matchningar som möjligt. 

Branschspecifika kompetensråd för dialog kring kompetensbehov i olika branscher. Där möts företag och utbildningsaktörer och definierar konkreta insatser för de olika branscherna. Vill du engagera dig i eller veta mer om hur du kan delta i ett kompetensråd? Kontakta Anna-Lena Johansson

Göteborgsregionens kompetensråd är en samverkansarena där arbetsmarknadens parter, akademin, branschorganisationer, omställningsorganisationer och regionala aktörer samarbetar kring kompetensförsörjningens utmaningar och möjligheter, oavsett konjunkturläge. 

Kontakta oss gärna

Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Regionalt samarbete