Kompetens+

Kompetens+ är ett projekt som syftar till att bevara just kunskapen i Västra Götaland. På grund av pandemin har flertalet personer drabbats av uppsägningar och med projektet ska kompetenta personer förmås stanna kvar genom att engageras som frivilliga resurser i verksamheter som vill utvecklas och behöver förstärkning. På så vis är förhoppningen att en kompetensutveckling ska kunna ske som gynnar både uppsagda kompetenspersoner och innovativa företag.

Suddig bild på människor i konferensrum
Kunskapsintensiva företag och FoU-miljöer står och faller med tillgången på kompetens.

Kompetens+ syftar till kompetensutveckling

Deltagandet i Kompetens+ är frivilligt, kan variera mellan några timmar upp till fyra månader och ska vara till gagn för båda parter. Projektet uppmuntrar dem som vill stödja ett företag i en annan bransch då rotation av kompetens är nyttigt för alla inblandade parter. Ett diversifierat näringsliv med branschöverskridande samarbeten ökar både näringslivets och samhällets motståndskraft vid framtida kriser.

Starta eget företag

Projektet syftar även till att uppmuntra personer att starta eget företag. Om du går i tankar att starta eget är det bara att höra av sig på mail – kontaktuppgifterna finner du nedan – så guidar vi dig vidare till rätt rådgivare.

Ett samverkansprojekt

Kompetens+ är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Projektet ägs och leds av Business Region Göteborg tillsammans med sju regionala partner och samverkar med TRR.

Logotyper från samverkanspartners

Workshops, nätverksträffar och labb

Här kommer vi att lägga upp nätverksträffar och labb som sker inom ramen för projektet.

14 april – Fokusträff: Värdebaserad försäljning

15 april – En förmiddag full av möjligheter till nya affärer

15 april – IUC och RISE bjuder in till teknik-workshop

21 april – Informationsträff Kompetens+

21 april & 5 maj – BioLyftet - företagsutbildning om hållbara material

17 maj – Från idé till kundsuccé

Kontakta oss gärna

Om du behöver kompetensförstärkning och tillhör dem som projektet omfattar – ett SME-, startup-företag eller en innovationsmiljö – kontakta Business Region Göteborg på e-postadressen nedan.

Har du blivit varslad eller uppsagd och är intresserad av att bistå något företag enligt ovan – kontakta din rådgivare på TRR. 

Business Region Göteborg
E-post: kompetensplus@businessregion.se

TRR
www.trr.se

Pernilla Blom
Projektledare Kompetens+
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Kompetens
Visa cookie-information