Kompetens+

Nu har du chansen att förstärka din verksamhet med någon av alla de erfarna och duktiga människor som drabbats av uppsägningar på grund av corona-pandemin. Driver du ett litet eller medelstort företag, ett startup-företag eller verkar i en innovationsmiljö – hör av dig till Kompetens+ så matchar vi ditt behov mot den kompetens som finns tillgänglig. Eller har du blivit uppsagd och är intresserad av att bistå en verksamhet och därigenom både utvidga ditt kontaktnät och öka dina chanser att finna ett intressant jobb – hör av dig till din TRR-rådgivare. Om du är entreprenör och bär på en innovativ idé så guidar vi dig till dem som kan hjälpa dig att utveckla den och starta eget.

Suddig bild på människor i konferensrum
Kunskapsintensiva företag och FoU-miljöer står och faller med tillgången på kompetens.

När Västsverige 2019 blev den region i landet där det satsas mest på forskning och utveckling var det resultatet av fyra decenniers målmedveten satsning på att förvandla Göteborg från en industri- till en kunskapsstad. Syftet med Kompetens+ är att duktiga människor ska förmås att stanna i regionen genom att engageras som frivilliga resurser i verksamheter som vill utvecklas och behöver förstärkning. 

Kompetensutveckling

Deltagandet i Kompetens+ är frivilligt, begränsat till två till fyra månader och ska vara till gagn för båda parter. Projektet uppmuntrar dem som vill bistå ett företag i en annan bransch, eftersom kompetensrotation är av godo för alla inblandade parter. Ett diversifierat näringsliv med branschöverskridande samarbeten ökar både näringslivets och samhällets motståndskraft vid framtida kriser.

Kontakta oss gärna

Om du behöver kompetensförstärkning och tillhör dem som projektet omfattar – ett SME- eller startup-företag eller en innovationsmiljö – kontakta Business Region Göteborg på e-postadressen nedan.

Har du blivit varslad eller uppsagd och är intresserad av att bistå något företag enligt ovan – kontakta din rådgivare på TRR Trygghetsrådet. 

Business Region Göteborg
E-post: kompetensplus@businessregion.se

TRR
www.trr.se

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik

Samverkansprojekt

Kompetens+ ägs och leds av Business Region Göteborg tillsammans med sju regionala partner och samverkar med Trygghetsrådet (TRR). Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och är ett samverkansprojekt inom Göteborgsregionens Kompetensnav.

Partner och samverkansparters logotyper
Visa cookie-information