För dig som företagare

Nu har du chansen att förstärka din verksamhet med någon av alla de erfarna och duktiga människor som drabbats av uppsägningar på grund av pandemin inom Västra Götaland. Om du tar emot en kompetensperson har företaget – utöver att få kompetens och erfarenhet – även möjlighet att delta i workshops, nätverksträffar och labb för att utvecklas, samverka, dela med sig av utmaningar och hitta nya lösningar. Detta ger er möjlighet till att öka innovationen genom nya perspektiv.

Person sitter i möte

Ett gyllene tillfälle

Driver du ett litet eller medelstort företag, en start-up eller verkar i en innovationsmiljö? Nu har du chansen att förstärka din verksamhet med någon av alla de erfarna och duktiga människor som drabbats av uppsägningar på grund av pandemin. Om du tar emot en kompetensperson har företaget – utöver att få kompetens och erfarenhet – även möjlighet att delta i workshops, nätverksträffar och labb för att utvecklas, samverka, dela med sig av utmaningar och hitta nya lösningar.

Använd kompetensen och erfarenheten som regionen har

Att hitta rätt kompetenser för att utveckla och driva den egna verksamheten är inte alltid lätt, särskilt om man är ett litet, innovativt företag. Men just nu, på grund av coronakrisen, finns det osedvanligt många kunniga och erfarna människor som står till arbetsmarknadens förfogande.

Business Region Göteborgs uppdrag är att främja näringslivet i regionen. Därför erbjuder vi oss nu att med hjälp av Trygghetsrådet (TRR) matcha din verksamhets behov med dessa människors kunskap, erfarenhet och intresse.

Kompetenspersonerna förväntar sig ett ömsesidigt utbyte till gagn för båda parter – och tiden som spenderas på företaget kan variera mellan allt från några timmar upp till fyra månader. Vi tror att detta kommer att bidra till att fler jobb skapas och att innovationskraften fortsätter att vara hög. Genom samverkan kommer vi snabbare ur den kris som pandemin orsakat.

Vi uppmuntrar även till kompetensrotation eftersom människor från andra branscher tillför nya kunskaper och perspektiv, vilket gynnar alla inblandade parter.

Hör av dig till Kompetens+ så matchar vi ditt behov mot den kompetens som finns tillgänglig. Samarbeten sker digitalt.

Snabba fakta om Kompetens+ för dig som företagare

  • Det kostar inget för de företag som väljer att ta emot en kompetensperson, utöver den tid som det innebär.
  • Relationen är frivillig och ska vara till gagn för båda parter. Kompetenspersonen är vare sig anställd, konsult eller praktikant.
  • Kompetensperson ska ses som ett bollplank eller en mentor. Behöver ni en resurs för att utföra ett visst arbete får ni gärna anställa kompetenspersonen.
  • Förväntningen på er som företag som tar emot en kompetensperson är att det finns en kontaktperson som sätter ramarna för samarbetets bedrivande.
  • Det förväntas även att ni är öppna vad gäller de utmaningar ni står inför och att kompetenspersonen är nyfiken, ställer frågor samt kommer med synpunkter och förslag.
  • Kompetens+ ska ses som ett erbjudande att under en begränsad tid lära känna varandra. Det är tänkt att utmynna i att företaget utvecklas genom effektivare processer och/eller bättre val av strategi eller taktik och att kompetenspersonen startar eget och inleder samarbete med företag, blir anställd eller går vidare i sin yrkesbana med nya erfarenheter och kontakter.
  • Kompetens+ är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Västra Götalandsregionen. Projektet pågår till och med 2022, och ägs och leds av Business Region Göteborg tillsammans med sju regionala partners i samverkan med TRR.

Kontakta oss gärna

Gå gärna med i vår LinkedIn-grupp också. Gruppen är till för både kompetenspersoner och företag. Här kan du lägga upp info om företaget, vad ni söker och vad ni har för idéer. Gruppen går ut på att matcha företag och kompetenspersoner så att ett samarbete sedan kan inledas och nya idéer kan uppstå.

Pernilla Blom
Projektledare Kompetens+
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Kompetens