Två personer som lyssnar. Chalmers. Business Region Göteborg

Säkra företaget med rätt kompetens

Vill du hitta rätt kompetens till ditt företag? Då ska du gå vår workshopserie Säkra rätt kompetens. För företag som vill lyckas i dagens konkurrensutsatta marknad är det avgörande att kunna attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens. Vi lär dig hur du kan maximera potentialen i din personalstyrka och stärka din konkurrenskraft på marknaden.

Hitta rätt kompetens och säkerställ din framtida konkurrenskraft

Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren? Vår ständigt föränderliga omvärld ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av både ledare och organisation. Det lär du dig på vår workshop. Nästa startdatum kommer inom kort. 

Bild på tre personer vid ett bord som skrattar och sitter i möte

Innehåll i workshopen Säkra rätt kompetens

Workshopen pågår under 3,5 h där vi tillsammans reflekterar över omvärldsfaktorer, går igenom ARUBA-modellen, genomför en självskattning och prioriterar viktiga områden för er framtida kompetensförsörjning.

Tillsammans reflekterar vi över de omvärldsfaktorer som påverkar din organisation och kommande kompetensbehov.

Tillsammans går vi igenom ARUBA-modellen för strategisk kompetensförsörjning och diskuterar hur den kan hjälpa er att identifiera och utveckla framtida kompetenser.

Samtliga deltagare genomför en självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyter erfarenheter med övriga deltagare.

Tillsammans prioriterar vi de områden som är viktigast för ert företag att arbeta med för att öka er attraktivitet som arbetsgivare och stärka er strategiska kompetensförsörjning.

aruba.png

Aruba-modellen för kompetensförsörjning

Aruba-modellen främjar en positiv arbetsmiljö, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och ökar attraktiviteten som arbetsgivare för att behålla talanger på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. ARUBA står för:

  • Attrahera - att locka till sig rätt personer till organisationen
  • Rekrytera - att välja ut och anställa de bästa kandidaterna
  • Utveckla - att ge medarbetarna nödvändig kompetens för optimalt utförande av sina uppgifter och för deras personliga tillväxt och utveckling inom företaget.
  • Behålla - att etablera en företagskultur där medarbetare känner sig motiverade att förbli och aktivt bidra till organisationens framgång.
  • Avveckla - att avsluta anställningen på ett rättvist och respektfullt sätt för både organisationen och medarbetaren.
Foto på företagsrådgivare

För vem passar workshopen?

Workshopen vänder sig till dig som är chef eller ägare av företag i Göteborgsregionen med 5-250 anställda.

Person i ett möte som skriver på en tavla

Kostnad och tid

Tid: 3,5 h

Pris: Kostnadsfritt

Plats: Östra Hamngatan 5, Göteborg. Närmaste hållplats Lilla Bommen.

Nästa startdatum kommer inom kort. 

Kvinna håller workshop vid storbildsskärm med åhörare runt bord

Har du redan genomfört workshopen?

Delta i vår fördjupningsworkshop av Säkra rätt kompetens. Under fyra tillfällen får du fördjupad kunskap för att identifiera kommande kompetensbehov, skapa en långsiktig strategi och stärka din konkurrenskraft. 

Läs mer om fördjupningskursen
Richard Bull, VD, Beerbliotek

Vi har fått insikt i igångsättning av processen i kompetensförsörjningsfrågor internt, verktyg att sätta tidsramar för vad vi bör göra och vetskap om vilken kompetens vi behöver

Richard Bull, VD, Beerbliotek

Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig, Dirsys

ARUBA är så mycket mer än ett ramverk för att hantera HR-frågor. De här delarna är en förutsättning för att lyckas med övriga delar i bolaget.

Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig, Dirsys

Kontakt