Säkra företaget med rätt kompetens

För företag som vill lyckas i dagens konkurrensutsatta marknad är det avgörande för företag att kunna attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens. Genom vår workshop får du verktyg och inspiration som krävs för att du ska kunna fokusera på det mest värdefulla i din verksamhet - dina medarbetare. Lär dig hur du kan maximera potentialen i din personalstyrka och stärka din konkurrenskraft på marknaden. Ta kontroll över din kompetensförsörjning och säkra ditt företags framtid med rätt kompetens. 

Säkerställ din framtida konkurrenskraft

Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har förändrat arbetsmarknaden och skapat nya sätt att arbeta. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av själva organisationen. Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren?

7 mars - Anmäl dig här

Aruba modellen

Om workshopen: Säkra rätt kompetens

Säkra rätt kompetens är en kostnadsfri halvdagsworkshop på 3,5 timmar och vänder sig till dig som är chef eller ägare av företag i Göteborgsregionen med 5-250 anställda. Workshopen hålls för närvarande i Göteborg, Lerum och Kungälv. 

Under workshopen kommer vi att: 

  • Reflektera över de omvärldsfaktorer som påverkar din organisation och dess kommande kompetensbehov.
  • Gå igenom ARUBA-modellen för strategisk kompetensförsörjning och hur den kan hjälpa er att identifiera och utveckla nödvändiga kompetenser,
  • Genomföra en självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyta erfarenheter med övriga deltagare. 
  • Prioritera de områden som är viktigast för ert företag att arbeta vidare med för att öka er attraktivitet som arbetsgivare och stärka er strategiska kompetensförsörjning. 

Ladda ner produktblad (pdf)

Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig, Dirsys

”ARUBA är så mycket mer än ett ramverk för att hantera HR-frågor. De här delarna är en förutsättning för att lyckas med övriga delar i bolaget"

- Malin Karlsson, marknads- och HR-ansvarig, Dirsys

Richard Bull, VD, Beerbliotek

"Vi har fått insikt i igångsättning av processen i kompetensförsörjningsfrågor internt, verktyg att sätta tidsramar för vad vi bör göra och vetskap om vilken kompetens vi behöver"

- Richard Bull, VD, Beerbliotek

ARUBA-modellen

Modellen hjälper till att identifiera och utveckla de nödvändiga kompetenserna samtidigt som den skapar en positiv arbetsmiljö och nya karriärmöjligheter för medarbetarna. På så sätt kan organisationer öka sin attraktivitet som arbetsgivare och behålla talanger på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. ARUBA står för: 

  • Attrahera - att locka till sig rätt personer till organisationen
  • Rekrytera - att välja ut och anställa de bästa kandidaterna
  • Utveckla - att ge medarbetarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att de ska kunna utföra sina jobb på bästa sätt och för att de ska kunna växa och utvecklas inom organisationen. 
  • Behålla - att skapa en kultur som gör att medarbetarna vill stanna kvar och fortsätta att bidra till organisationens framgångar. 
  • Avveckla - att avsluta anställningen på ett sätt som är rättvist och respektfullt för både organisationen och medarbetaren. 
Kontakta mig om Säkra rätt kompetens