möte storgrupp

Hitta affärsnätverk och mötesplatser

Vill du nätverka med andra företag i din egen eller i andra branscher? Kanske vill du hitta nya samarbetspartners? Eller varför inte inspirera eller bli inspirerad av andra? Här listar vi nätverk och mötesplatser i Göteborgsregionen som erbjuder olika forum för samtal, samverkan och utveckling. Använd filtreringsfunktionen för att sortera utifrån bransch, deltagare och geografi. 

KKNFöretag, Organisationer, PrivatpersonerRegionalt
Hållbarhetsfokus, MiljöteknikAkademi, Företag, Offentliga Aktörer, OrganisationerRegionalt
Regionala företagarföreningarFöretagRegionalt
ICT, KKNFöretagNationellt, Regionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Start-upsRegionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Organisationer, PrivatpersonerRegionalt
DetaljhandelFöretag, OrganisationerRegionalt
KKNFöretag, Start-upsRegionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Start-upsRegionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Start-upsRegionalt
ÖvrigtFöretagInternationellt, Nationellt, Regionalt
Energi, MiljöteknikAkademi, Företag, Offentliga Aktörer, OrganisationerInternationellt
Företagsutveckling, ICT, TechFöretag, Start-ups, StudenterRegionalt
Fordon och mobilitet, Infrastruktur och LogistikAkademi, Företag, Institut, Offentliga AktörerNationellt
Detaljhandel, Energi, Finans, Fordon och mobilitet, Företagsutveckling, Hållbarhetsfokus, ICT, Infrastruktur och Logistik, Kemi, KKN, Life Science, Maritima Näringar, Miljöteknik, Övrigt, Regionala företagarföreningar, StadsutvecklingFöretag, Start-upsNationellt
Charlotta Johansson Företagsrådgivare Business Region Göteborg
Kontakta mig

Jag hjälper till om du har frågor kring nätverk och samverkansmöjligheter.

Charlotta Johansson
Företagsrådgivare
031-367 61 86
E-post

Bodil Kronstam
Kontakta mig

Jag hjälper till om du saknar något nätverk på sidan.

Bodil Kronstam
Marknads- och kommunikationsansvarig
E-post