Kompetensstrategi

Hur kan du säkerställa att du vet vilken kompetens ditt företag behöver för att nå sina affärsmål på både kort och lång sikt? Hur kan ditt företag arbeta vidare med er plan för att bli en attraktiv arbetsgivare och vara konkurrenskraftig?

ARUBA

Rådgivning kompetensstrategi

Oavsett om ni befinner er i en fas av expansion eller är drabbade av den nuvarande ansträngda ekonomin så är er personal fortfarande en affärskritisk del av verksamheten. Företag som arbetar aktivt med detta kommer vara mer konkurrenskraftiga för både kunder och medarbetare. Vi diskuterar hur du kan stärka ditt arbetsgivarvarumärke och hur du kan säkra dagens, och framtidens, kompetensbehov. Vi pratar om att få medarbetare att utvecklas och att bli företagets ambassadörer.

Vi erbjuder dig möjlighet till en fortsättning för att komma igång med ditt strategiarbete och navigera rätt bland frågeställningar kring interna processer, ledarskap och organisation. Ett bollplank och handledning för hur du säkerställer ert interna arbete.

Innehåll:

  1. Handledning för att ta fram er kompetensstrategi med en konkret mall för ARUBA-metoden. 
    Ett bollplank som stöttar med att sätta ner era planer på pränt. 
  2. Lathund om hur man kan tänka i de olika frågeställningarna. 
  3. Exempel på hur andra företag arbetar med ARUBA-metoden. 

Omfattning

  • 6 timmar rådgivning

Pris

  • För medlemmar i Tillväxtprogrammet 5100 kr ex moms
  • För övriga företag 6500 kr ex moms

 

Kompetensstrategi är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg.

Kontakta oss gärna för anmälan eller mer information

Ywonne Genberg
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt

För dig som deltar i Tillväxtprogrammet Expedition Framåt, kontakta mig. 

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information