Om tillstånd och regler i företagandet

Det ska vara ska vara enkelt att vara företagare i Göteborgsregionen. Vi samarbetar därför med kommunerna så att du som företagare får det stöd och den information du behöver för att kunna bedriva din verksamhet så bra som möjligt. Är det ändå snårigt kan företagslotsen hjälpa till.

Båt som kör under hönöbron
Vi samarbetar med kommunerna så att du som företagare ska få det stöd och den information du behöver.

Som företagare behöver du då och då kontakt med din kommun för att söka tillstånd eller ta reda på vilka regler som gäller kring till exempel avfall, miljö, transporter eller bygglov.

Information om regler och tillstånd hittar du på din kommuns webbplats. Se länkar nedan.

I flera av kommunerna finns företagslotsar som hjälper dig vid behov. Läs mer om hur företagslotsen kan hjälpa dig

Kontakta oss gärna

Torbjörn Kvarefelt
Företagslots
Arbetsområden: Tillstånd Kontakter inom staden Företagsklimat
Sam Friberg
Företagslots
Arbetsområden: Tillstånd Kontakter inom staden Affärsutveckling
Visa cookie-information