Ägardirektiv – skapa tydliga beslutsstrukturer

Har du ordning och reda på vem som får fatta vilka beslut i företaget? I vår workshop får du verktyg för att dokumentera beslutsstrukturen i företaget.

Ägardirektiv workshop i hexagon mot bakgrund av människor som workshoppar

Verktyget kallas Ägardirektiv och blir en tydlig vägledning för styrelsen, så att den kan arbeta effektivt för företaget. Under två halvdagar* går vi igenom ägardirektivets olika delar och belyser relevanta frågeställningar. Du får en arbetsmall för att ta fram den egna beslutsstrukturen och praktiskt stöd från Business Region Göteborg.

Detta kan vi göra tillsammans

  • Beslutsstrukturen i ett företag
  • Principer för ägardirektiv
  • Arbetsmall
  • Genomgång av eget ägardirektiv med återkoppling och förbättringsförslag

Tid

6 timmar
*En workshop sker i grupp med andra företagare. En workshop genomförs individuellt i företaget, med processledningsstöd från BRG:s tillväxtexpert.

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information