Lyft din verksamhet genom hållbarhetsfokus – rådgivningspaket 10 timmar

Hållbarhet är inte längre bara ett buzzword som flyger omkring i sociala medier. Allt fler företagare ser det som en konkret konkurrensfördel. Stora aktörer kräver ofta att leverantörer ska vara certifierade, så om ditt företag inte redan satsar hållbart är det dags att göra det nu. Våra experter kan hjälpa dig att komma igång.

Synka din verksamhet genom hållbarhetsfokus – rådgivningspaket 10 timmar

Vad innebär hållbarhet för just ert företag och vad gör ni redan nu? Vilka områden kan och vill ni påverka? Detta är frågor som många företagare ställer sig. Det går att göra skillnad och utvecklas i alla tre dimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, men någonstans ska man börja.

Ett effektivt och snabbt sätt att komma igång är att sitta ner med en av våra erfarna och kvalitetssäkrade rådgivare som ger er verktygen att leda utvecklingen mot en hållbar strategi.

Förslag på insatser:

  • Skapa förståelse – visa på nyttan av att aktivt jobba med hållbarhetsfrågorna, miljömässigt, socialt och inte minst ekonomisk!
  • Integrera hållbarhet i verksamheten – skapa ett systematiskt hållbarhetsarbete i allt från strategi till den dagliga verksamheten.
  • Nulägesanalys – var står vi idag? Vad behöver vi göra? Skapa handlingsplan!
  • Rapportera hållbarhet – lyfta hållbarhetsvärdena, vad görs redan och hur kan vi uppmärksamma det internt och externt.
  • Certifiering, ett bra sätt att komma igång med hållbarhetsarbetet – vilka standarder finns, vad skiljer dom åt och vad krävs för att uppfylla kraven? Guide och råd kring att hitta strukturerade arbetssätt och skapa fungerande handlingsplaner.
  • Öka möjligheten att vinna upphandlingar – växande krav från kunder och samarbetspartner. Hur ska ni agera? Hur kan ert företag skapa en tydlig handlingsplan för att ta er framåt?
  • Styrelse- och ledningsperspektiv på hållbarhet. Paradigmskifte där det strategiskt är av största vikt att hänga med.

Tid

Rådgivningspaket på 10 timmar.

Hör av dig för mer information om tillväxtprogrammet Expedition Framåt

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken eller gör snabbtestet för att se var er utvecklingspotential finns.
Expedition Framåt är ett affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/vriga_bilder/brg-Handel0047_1920x1080.jpg
EVENEMANG

Kick-off: För er inom handel, café, restaurang och besöksnäringen i Göteborg

31 augusti 2022, 07:30
Läs mer och anmäl dig här
Charbel Gabro, prisad föreläsare inom inkludering
EVENEMANG

Ledarseminarium: Hur inkluderande är du och din verksamhet?

6 september 2022, 15:30
Läs mer och anmäl dig här
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/vriga_bilder/GL_fika_ut_ur_butik_beskuren_16x9_ytterligare_zoom.png
EVENEMANG

5 steg till din hållbara marknadsstrategi och framtidsberättelse

7 september 2022, 08:30
Läs mer och anmäl dig här

Hör av dig till din företagsrådgivare om ditt företag redan deltar i Expedition Framåt

Johan Eckebrant
Företagslots
Arbetsområden: Affärsutveckling Tillstånd Kontakter inom staden
Ywonne Genberg
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt
Charlotta Johansson
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt
Mikael Johansson
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt
Karin Öberg
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt