Ledarskapscoachning – få stöd och drivkraft

Behöver du ett bollplank i din företagsutveckling, lite ledarskapscoachning? Med frågor, aktivt lyssnande, feedback och utmaningar coachar vi dig att bli en mer effektiv företagsledare.

Ledarskapscoaching i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Med hjälp av våra tillväxtexperter får du stöd i processen att hitta dina egna lösningar på det som behöver göras, pröva dem och lära utav det. De hjälper dig att göra mer medvetna val, hitta nya handlingsalternativ och nå dina mål. Det är dina och ditt företags behov som styr innehållet.

Detta kan vi ta upp till diskussion

  • Vad är ett bra ledarskap?
  • Vikten av tydlighet och intern kommunikation
  • Vad vill vi och vart ska vi? Ta fram er vision och era mål
  • Värderingar som långsiktigt styrmedel
  • Arbeta med er marknads- och kommunikationsplan
  • Omvärldsbevakning
  • Organisera för att nå mål – process, ansvar och roller
  • Förändringsprocessen i företaget – vad behöver ni göra?
  • Implementeringsplan – så här går det till
  • Egen plan för fortsatt utveckling som ledare

Tid

10 timmar

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information