Ledningsgrupp – kraftsamla företagets ledare

Någonstans på vägen kanske du märker att besluten blir för många och för skiftande för att du som ensam ledare ska kunna hantera dem effektivt. Då, eller varför inte lite tidigare än så, är det dags att sätta samman en ledningsgrupp.

Ledningsgrupp i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Tillsammans med vår affärsutvecklare får du stöd i att forma en kraftfull ledningsgrupp och träna dig själv i att leda den.

Detta kan vi ta upp till diskussion

  • Ledningsgruppens roll och sammansättning
  • Beslutsstrukturen i ett företag
  • Det gemensamma ansvaret och agerandet
  • Coachning: önskvärd struktur och arbetssätt i företaget
  • Coachning: genomförande av ett ledningsgruppsmöte

Tid

12 timmar (3x4 timmar)

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information