Organisation – flexibla team och strukturer

I storföretag tillhör omorganisation vardagen, men när tänkte du över organisationen i ditt företag senast? I takt med att företaget växer och kanske ändrar inriktning behöver även formen för hur ni samarbetar utvecklas.

Organisation workshop i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Orubbliga organisationsformer kan hämma tillväxt, medan flexibla team och strukturer kan främja och driva företagets utveckling.

Under tre halvdagar får du insikter och verktyg för att som ledare skapa verkliga tillväxtteam.

Detta kan vi ta upp till diskussion

  • Modeller och filosofier runt organisering för tillväxt
  • Organisera för att nå mål – process, ansvar och roller
  • Vikten av tydlighet och intern kommunikation
  • Beslut och uppföljning
  • Att behålla teamkänslan när företaget växer.

Tid

9 timmar

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information