Tidshantering – hitta mer tid i din vecka

Nästan alla företagsledare känner någon gång stress och press. Det finns ständigt bränder att släcka, att prioritera arbetet och förtydliga kommunikationen blir allt mer kritiskt. Vi hjälper dig skapa fokus och bättre tidshantering.

Tidshantering workshop i hexagon mot bakgrund av människor som workshoppar

För dig som vill hitta mer tid i din vecka och öka din personliga effektivitet som företagsledare erbjuder vi rådgivning i tidshantering på tre timmar.

Arbetet fokuserar på att hitta dina tidstjuvar, skapa klara mål, strukturera arbetet och ge verktyg för klart och tydligt ledarskap. Under en halvdag arbetar vi med de viktigaste delarna när det gäller struktur, ledning och kommunikation.

Detta kan vi göra tillsammans

  • Identifiera tidstjuvar
  • Minska brandsläckning
  • Skapa mer tid till rätt uppgifter
  • Minska stress och oro
  • Öka produktivitet och lönsamhet

Tid

3 timmar

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration