Tillväxtanalys – få koll på dina styrkor och utvecklingsområden

En tillväxtanalys ger dig en djup utvärdering och en helhetsbild av din verksamhet som innebär en kickstart in i vårt tillväxtprogram. Analysen fokuserar på ditt företags styrkor och utvecklingspotential utifrån 14 viktiga områden och resulterar i en skräddarsydd handlingsplan för dig och ditt företag.

Tillväxtanalys i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Som första sak på agendan när ett företag går med i Expedition Framåt djupintervjuar en av våra affärsutvecklare dig och sammanställer dina svar. Denna skriftliga rapport utgör underlag till en handlingsplan med förbättringsområden för att du som företagsledare ska kunna utveckla ditt företag.

Följande 14 viktiga områden som du behöver ha koll på i sitt företags utveckling och tillväxt. Analysens resultat gör att du kan jämföra dig med andra framgångsrika företag samt belyser ditt företags styrkor och förbättringsområden.

 1. Tillväxtteam
 2. Vilja/ambition
 3. Kärnkompetens
 4. Värderingar/företagskultur
 5. Vision
 6. Affärsidé
 7. Omvärld
 8. Marknadsföring/marknadskommunikation
 9. Försäljning
 10. Organisation
 11. Produktutveckling/tjänsteutveckling
 12. Mål och strategier
 13. Ekonomi
 14. Ledarskap

Så här går det till:

 • Samtal och intervju med vår affärsutvecklare, ca 2 timmar
 • Genomgång av analysresultat, ca 2 timmar
 • Rapporten blir ett styrdokument för fortsatt utveckling mot dina mål
 • Fem prioriterade rekommendationer att konkret arbeta vidare med

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken eller gör snabbtestet för att se var er utvecklingspotential finns.
Expedition Framåt är ett affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information