Värderingar och företagskultur – viktigt för hållbar tillväxt

Det är inte vad du säger, utan vad du gör som skapar resultat. Vilka värderingar styr ditt och dina medarbetares beteende? Vilken kultur är det som avspeglas i era handlingar?

Värderingar och företagskultur workshop i hexagon mot bakgrund av människor som workshoppar

Som företagsledare är du den viktigaste förebilden för dina medarbetare. Tar du vara på möjligheten som ligger i ett värderingsstyrt ledarskap? Under två halvdagar* arbetar du med frågeställningar kring aktiva och tydliga värderingar, företagskultur och det goda beteendet. När du är klar har du en tydlig plan över vad som behöver göras för att engagera medarbetarna i företagets tillväxt och utveckling.

Detta kan vi göra tillsammans

  • Värderingar som styrmedel för tillväxt
  • Inspirerande exempel på hur andra har gjort
  • Arbetsmall för analys av värderingar och önskvärda beteenden
  • Förändringsprocessen i det egna företaget – vad behöver ni göra?
  • Implementeringsplan – så här går det till!

Tid

6 timmar
*En halvdag i grupp och en halvdag i företagets ledning.

Kontakta oss gärna för mer information och bokning

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information