Företag i Expedition Framåt går bättre och anställer fler

Sedan 2010 har vi varje år låtit analysföretaget Bisnode göra en tillväxtrapport för att se hur det går för Expedition Framåt-deltagare jämfört med en kontrollgrupp. Resultaten brukar vara positiva men den senaste tillväxtrapporten är den bästa någonsin! Rapporten visar att våra företag går bättre i alla tre mätkategorier. Se filmen där analytikern Jan Fineman berättar mer.

På Business Region Göteborg låter vi varje år Jan Fineman och hans team av analysexperter på Bisnode (numera Dun & Bradstreet) göra en tillväxtrapport. I den jämför de utvecklingen hos företag som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt med liknande företag som inte deltar i programmet. Bisnode har mätt tillväxt i förädlingsvärde (försäljning minus alla kostnader, inklusive kostnad för personal och kapital), antal anställda och konkurrenskraft.

Modellen för vårt tillväxtprogram baseras på forskning och vi vet av erfarenhet vilka åtgärder som behövs för att företag ska växa långsiktigt och hållbart, och rapporten understryker detta.

Nyfiken på hur du kan utveckla dig själv och ditt företag?

Vill du veta hur en personlig företagsrådgivare kan stötta just dig och ditt företag genom skräddarsydda insatser. Hör av dig till vår koordinator Susanne Abildtrup via telefon,  +46 31 367 61 12,  eller via e-post:

Jag vill veta mer!

Tillväxtrapport Bisnode – Expedition Framåt presterar bättre i alla kategorier

Så här sammanfattar Bisnode sin undersökning:

  • Under mätperioden 2017 till 2019 presterar Expedition Framåt bättre än kontrollgruppen för alla tre måtten
  • Detta är det bästa år för Expedition Framåt jämfört med kontrollgruppen under alla mätningar som gjorts
  • Mätgruppen har vuxit i anställda med 471 personer i Göteborgsregionen under perioden 2017 till 2019 vilket är 305 personer fler än om företagen vuxit i anställda på samma sätt som kontrollgruppen

Slutsatsen blir att:

  • Företagen i Expedition Framåt har bättre ekonomisk tillväxt än jämförbara företag
  • Företagen i Expedition Framåt skapar långsiktig konkurrenskraft med bibehållen lönsamhet

Boka möte med vår företagsrådgivare!

Vill du veta hur en personlig företagsrådgivare kan stötta just dig och ditt företag genom skräddarsydda insatser. Boka in dig på ett 30-minuters digitalt rådgivningsmöte i kalendern nedan så ser vi hur vi tillsammans kan stärka din verksamhet.

Jag vill boka möte!

Vi vill fortsätta växa. Vi vill återinvestera i företaget och skapa jobbtillfällen. Business Region Göteborg är en jätteviktig medspelare där. De har gett oss en tydlighet i hur vi kan växa och de är en stark partner för oss.
Ulf Nertby, vd och grundare Göteborgs Brandservice

Gör vårt snabba företagstest

Vill du veta vilka styrkor och utmaningar ditt företag har? Gör vårt snabbtest som är första steget mot ökad tillväxt och lönsamhet.

Ta pulsen på ditt företag med vårt snabbtest!
Företagstest - formulär

Kontakta oss gärna

Hör av dig om du vill veta hur en personlig företagsrådgivare kan stötta just dig och ditt företag genom skräddarsydda insatser.

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information