Rådgivare och experter inom företagsutveckling

I tillväxtprogrammet får du en personlig företagsrådgivare från Business Region Göteborg och tillgång till affärsrådgivare, våra experter på företagsutveckling. Tillsammans ger de dig en skräddarsydd rådgivning anpassad efter ditt företags behov.

Företagsrådgivare i Expedition Framåt

Våra företagsrådgivare i tillväxtprogrammet Expedition Framåt har lång erfarenhet av företagsutveckling från flera branscher och brinner för att ge övergripande stöd och drivkraft under hela din tillväxtresa.

Johan Eckebrant
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt
Ywonne Genberg
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt
Charlotta Johansson
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt
Mikael Johansson
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt
Eva Källrot
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt
Karin Öberg
Företagsrådgivare
Arbetsområden: Affärsutveckling Strategi Tillväxt

Affärsutvecklare Expedition Framåt

Våra affärsutvecklare i tillväxtprogrammet Expedition Framåt är konsulter med lång erfarenhet inom företagsutvecklingens olika områden. Varje område finns representerat i forskningsmodellen Tillväxthjulet som utgör grunden för hur man skapar långsiktig tillväxt i små och medelstora företag. Nedan listar vi alla expertområden och de affärsutvecklare som är upphandlade till dessa.

Affärsutveckling

Ingrid Alestig, Madeleine Andrén, Fredrik Beausang, Jeanette Berggård, Per Bäckman, Pierre Chocron, Maria Djupström, Bernd Gustafsson, Joel Hegardt, Karin Henriksson, Johan Hogsved, Joachim Keim, Magnus Lundin, Anders Lycksäter, Andreas Molander, Anna Powell, Leon Raiszade, Ola Stål, Shahrokh Taghvamanesh, Philip Wramsby

Ekonomi/finansiering

Jeanette Berggård, David Filipsson, Andreas Molander, Philip Wramsby

Försäljning

Ingrid Alestig, Fredrik Beausang, Alice Orbelin, Mats Petré, Philip Wramsby

Inköp & logistik

Madelene Ahl Brorsson, Claes-Erik Norén, Nila Pihl, Philip Wramsby

Ledarskap

Madeleine Andrén, Susanne Bergh Thorén, Per Bäckman, Karin Henriksson, Tommy Ivarsson, Joachim Keim, Robert Orbelin

Marknad

Ingrid Alestig, Bernd Gustafsson, Magnus Lundin, Alice Orbelin, Philip Wramsby

Mål, vision & strategi

Ingrid Alestig, Madeleine Andrén, Fredrik Beausang, Per Bäckman, Karin Henriksson, Johan Hogsved, Tommy Ivarsson, Joachim Keim, Robert Orbelin, Ola Stål, Philip Wramsby

Organisation

Madeleine Andrén, Karin Henriksson, Alice Orbelin, Robert Orbelin, Philip Wramsby

Paketering/erbjudande

Ingrid Alestig, Fredrik Beausang, Bernd Gustafsson, Tommy Ivarsson, Thomas Sundberg, Philip Wramsby

Tillväxt

Per Bäckman, Joel Hegardt, Robert Orbelin, Philip Wramsby

Verksamhetsutveckling & effektivisering

Maria Djupström, Niclas Järnros, Nila Pihl, Gunnar Thoresson, Philip Wramsby

Företagsrådgivare tillväxtprogrammet Expedition Framåt

Våra företagsrådgivare har lång erfarenhet av företagsutveckling från flera branscher och brinner för att ge övergripande stöd och drivkraft under hela din tillväxtresa.

 Johan Eckebrant företagsrådgivare Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt

Johan Eckebrant
johan.eckebrant@businessregion.se
031-367 61 02

Linkedin
Ywonne Genberg företagsrådgivare Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt

Ywonne Genberg
ywonne.genberg@businessregion.se
031-367 61 67

Linkedin
Charlotta Johansson, foretagsradgivare Business Region Goteborg

Charlotta Johansson
charlotta.johansson@businessregion.se
031-367 61 86

Linkedin
Mikael Johansson, Företagsrådgivare

MikaelJohansson
mikael.johansson@businessregion.se
031-367 61 05

Linkedin
Eva Källrot företagsrådgivare Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt

Eva Källrot
eva.kallrot@businessregion.se
031-367 62 02

Linkedin
Karin Öberg företagsrådgivare Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt

Karin Öberg
karin.oberg@businessregion.se
031-367 61 18

Linkedin

Kontakta oss gärna

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Seminarier Administration
Visa cookie-information