Organisation – viktigt med strukturer och flexibla team

I storföretag tillhör omorganisation vardagen, men när tänkte du över ditt företags organisation senast? I takt med att företaget växer och kanske ändrar inriktning behöver även formen för hur ni samarbetar utvecklas.

Organisation workshop i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Alltför rigida organisationsformer kan hämma tillväxt, medan flexibla team och strukturer kan främja och driva företagets utveckling. Under tre halvdagar får du insikter och verktyg för att som ledare skapa verkliga tillväxtteam.

Ur innehållet, workshop Organisation:

  • Modeller och filosofier runt organisering för tillväxt
  • Organisera för att nå mål – process, ansvar och roller
  • Vikten av tydlighet och intern kommunikation
  • Beslut och uppföljning
  • Att behålla teamkänslan när företaget växer.

Kontakta oss gärna för mer information

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i vårt tillväxtprogram. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken och vill veta mer.

Business Region Göteborg erbjuder ett tillväxtprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.