PM-matris – kartlägg företagets tillväxtpotential

Många företagsledare upplever att de har alldeles för lite tid för det strategiska arbetet och fattar viktiga beslut utan analys. Med vår workshop kallad PM-matris hjälper vi dig bli effektivare i analysarbetet.

PM-matris workshop i hexagon mot bakgrund av människor som workshoppar

Under två halvdagar* får du stöd i att analysera ditt företags kunder och erbjudande för att se på vilket sätt ni kan växa och öka lönsamheten. Verktyget vi använder kallas Produkt- och marknadsmatrisen (PM-matrisen) och är ett väl etablerat verktyg. Utifrån nuläget diskuterar vi hur framtiden kan se ut och sätter mätbara mål. Med detta som bas kan du fatta välgrundade beslut för företagets tillväxt. Vi arbetar tillsammans i ett kalkylverktyg som du tar med dig efter avslutad workshop.

Ur innehållet, workshop PM-matris:

  • PM-matrisen, genomgång av användningsområden och nytta
  • Hur man gör en PM-analys (mall)
  • Inspirerande exempel med nuläge, framtid och mål
  • Gör en PM-matris med företagets egna data – var finns tillväxten i ditt företag?
  • Handlingsplan – så här går ni vidare!

*Första workshopen sker i grupp med andra företagare. Den uppföljande workshopen genomförs hos företaget, med processledningsstöd från Business Region Göteborgs tillväxtexpert.

Kontakta oss gärna för mer information

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i vårt tillväxtprogram. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken och vill veta mer.

Business Region Göteborg erbjuder ett tillväxtprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.