Oerhört starkt resultat för företag som deltar i tillväxtprogram - högre omsättning, bättre resultat och fler nyanställda

I tio år har vi låtit ett analysföretag undersöka hur det går för ”våra” företag. Resultaten brukar vara positiva men den senaste tillväxtrapporten är den bästa någonsin! Den visar att företagens utveckling är klart bättre i alla tre kategorier. Senioranalytikern Jan Fineman förklarar.

– BRG:s tillväxtprogram visar ett oerhört starkt resultat, något av det starkaste vi uppmätt faktiskt. Jag har dubbel- och trippelkontrollerat siffrorna och de stämmer. Företag som jobbar på detta sätt visar bättre tillväxt och tillväxtprogrammet visar år efter år upp en god utveckling vilket är imponerande.
Jan Fineman, analysföretaget Dun & Bradstreet

Analysexperterna på Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode) tittar på fakta från företag som deltar i Business Region Göteborgs tillväxtprogram och jämför statistiken med liknande företag som inte deltar i programmet. De mäter tillväxt i omsättning och förädlingsvärde (försäljning minus inköp av varor och tjänster), antal anställda och lönsamhet eller konkurrenskraft.

– Det vi ser är att företagen som deltar i tillväxtprogrammet lyckas skapa tillväxt med bibehållen lönsamhet, konstaterar Jan Fineman. Det är extra tydligt att de varit starka under pandemin då många andra företag tappar i konkurrenskraft och inte har råd att behålla sin personal. För dessa företag är det tvärtom.

Så här sammanfattar Dun & Bradstreet sin undersökning där tillväxtprogrammets deltagare presterar bättre i alla kategorier:

  • Under mätperioden 2018 till 2020 presterar Expedition Framåt bättre än kontrollgruppen i alla kategorierna. De deltagande företagen har dubbelt så hög tillväxt i förädlingsvärde, de har stark tillväxt i antal anställda medan kontrollgruppen har negativ tillväxt och även när det kommer till lönsamhet så visar de deltagande företagen bättre tillväxt varje år sedan 2012.
  • Detta är det bästa år för Expedition Framåt jämfört med kontrollgruppen under alla mätningar som gjorts.
  • Tillväxten i programmet är inte beroende av enstaka företag, det är många av företagen som växer.
  • Vi kan inte se någon negativ påverkan av pandemin hos företag som deltar i programmet, men det ser vi tydligt hos kontrollgruppen.

Tillväxtrapporten bevisar:

  • Företagen i tillväxtprogrammet har bättre ekonomisk tillväxt än jämförbara företag
  • Företagen i tillväxtprogrammet skapar långsiktig konkurrenskraft med bibehållen lönsamhet
Rapport BRG:s tillväxtprogram, Dun & Bradstreet
Vi vill fortsätta växa. Vi vill återinvestera i företaget och skapa jobbtillfällen. Business Region Göteborg är en jätteviktig medspelare där. De har gett oss en tydlighet i hur vi kan växa och de är en stark partner för oss.
Ulf Nertby, vd och grundare Göteborgs Brandservice

Modellen för vårt tillväxtprogram baseras på forskning och våra rådgivare vet av erfarenhet vilka åtgärder som behövs för att företag ska växa långsiktigt och hållbart. Detta bekräftas av rapporten. Det gäller att jobba planerat och långsiktigt för att bli mer effektiv.
– I vårt program gör vi först en analys av nuläget, detta blir sedan till en road map för företagaren att arbeta med tillsammans med sin personliga företagsrådgivare som stöttar med skräddarsydda insatser under en lång tid, förklarar Dejan Djurkovski som är gruppchef för tillväxtprogrammet.