Branschikon infrastruktur

Infrastruktur

I Göteborgsregionen genomförs en mängd stora investeringar i bygg- och forskning infrastrukturprojekt för att skapa en hållbar och attraktiv region. En väl fungerande infrastruktur är avgörande för en regions tillväxt. Business Region Göteborg guidar dig som vill vara en del av den spännande framtidssatsningen.

Så kan vi hjälpa dig

Till oss vänder du dig för att få information om hur branscherna ser ut i regionen.

Vi öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling. Kontakta oss för mer information om vad som händer i branschen, samverkans- och utvecklingsprojekt samt möjligheter för investering och etablering i Göteborgsregionen. 

Detaljbild av järnvägsspår och växlar
Öppet kontorslandskap med tmedarbetare vid skrivborden

Fakta om Infrastruktur-branschen

För en god tillväxt i regionen behövs en väl fungerande infrastruktur. Just nu pågår flera stora infrastrukturprojekt som bidrar till att skapa en hållbar och växande region samtidigt är behoven fortsatt stora och fler investeringar behövs. Vi förser dig med branschkunskap och kontakter - hör gärna av dig till oss!

Fördjupad branschfakta
Exteriör av köpcentrum med människor

Vill du etablera ditt företag här?

Funderar du på att etablera dig i Göteborgsregionen? Vi kan bistå med hjälp kring lediga lokaler, investeringshjälp, branschkontakter etc - det vi kallar All Inclusive Etableringstjänst.

 

All inclusive etableringstjänst.
Minglande människor i seminarie paus

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller är du nyfiken på mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?  

Nätverk och mötesplatser
Chalmers entre

Miljöer för innovation

Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher som fordonsindustri, logistiksektorn och life science. 

Genom tre science parks, där Lindholmen Science park är den största, bedrivs tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Här finns även flera inkubatorer, som Chalmers Ventures och Sahlgrenska Science park.

Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med ansvariga.  

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen
John Wedel, ansvarig för logistik och infrastruktur på BRG

Vår expert om branschen

"Göteborg ska vara en levande stad med smart trafik som kännetecknas av framkomlighet, tillgänglighet och ­tillförlitlighet. Både på kort och lång sikt."

John Wedel, områdesansvarig på Business Region Göteborg

Kontakta oss

John Wedel
Ansvarig infrastruktur och logistik
Arbetsområden: Transporter Infrastruktur Logistik
Visa cookie-information