Branschikon Life science

Life Science

Life science är en av Göteborgsregionen mest snabbväxande branscher – tack vare väl fungerande samarbeten mellan sjukvård, akademi, staden och näringslivet. Här finns forskning i världsklass och ett gynnsamt läge – inte minst för kliniska prövningar. 

Så kan vi hjälpa dig

Till oss vänder du dig för att få information om hur branscherna ser ut i regionen.

Vi öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling. Kontakta oss för mer information om vad som händer i branschen, samverkans- och utvecklingsprojekt samt möjligheter för investering och etablering i Göteborgsregionen.

Studenter som tittar i mikroskop i labbmiljö
Öppet kontorslandskap med tmedarbetare vid skrivborden

Fakta om life science-branschen

Life science är en stark och viktig del av Göteborgsregionens näringsliv. Den består av drygt 450 arbetsställen och sysselsätter runt 7 000 personer. Här finns bland annat Skandinaviens största universitetssjukhus och en av AstraZenecas tre internationella forskningscenter.

Förjupad branschfakta
Exteriör av köpcentrum med människor

Vill du etablera ditt företag här?

Funderar du på att etablera dig i Göteborgsregionen? Vi kan bistå med hjälp kring lediga lokaler, investeringshjälp, branschkontakter etc - det vi kallar All Inclusive Etableringstjänst.

 

All inclusive etableringstjänst.
Minglande människor i seminarie paus

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller är du nyfiken på mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?  

Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här
Chalmers entre

Miljöer för innovation

Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher som fordonsindustri och logistiksektorn. 

Genom tre science parks, där Lindholmen Science park är den största, bedrivs tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Här finns även flera inkubatorer, som Chalmers Ventures och Sahlgrenska Science park.

Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med ansvariga.  

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen
Iris Öhrn

Vår life science-expert om branschen

"Vi har alltid varit väldigt starka på biomaterial och är jätteduktiga på transplantationer. Ett annat område är odontologi och dentalimplantat där vi kunskapsmässigt är bland de bästa i världen." 

Iris Öhrn, etableringsrådgivare Life science på Business Region Göteborg

Kontakta mig gärna

Iris Öhrn
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Life Science Etablering
Visa cookie-information