Branschikon maritima näringar

Maritima näringar

Havet och verksamheter som knyter an till havet spelar en stor roll för Göteborgsregionen och möjligheterna är många och innovationskraften hög. I dag är vi ett nordiskt sjöfartscentrum med hög kunskap och kompetens inom forskning och utveckling kring havsmiljö och maritim utveckling. 

Så kan vi hjälpa dig

Till oss vänder du dig för att få information om hur branscherna ser ut i regionen.

Vi öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling. Kontakta oss för mer information om vad som händer i branschen, samverkans- och utvecklingsprojekt samt möjligheter för investering och etablering i Göteborgsregionen. 

Fritidsbåt på väg att passera bro
Öppet kontorslandskap med tmedarbetare vid skrivborden

Fakta om Maritima näringar

Den maritima sektorn har satt en tydlig prägel på våra kustområden. Genom Göteborgs hamn, centrum för forskning, forskning och utveckling kring havsmiljö och maritim utveckling samt svenskt fiskecentrum är vi idag ett nordiskt centrum för sjöfart.

Fördjupad branschfakta
Exteriör av köpcentrum med människor

Vill du etablera ditt företag här?

Funderar du på att etablera dig i Göteborgsregionen? Vi kan bistå med hjälp kring lediga lokaler, investeringshjälp, branschkontakter etc - det vi kallar All Inclusive Etableringstjänst.

 

All inclusive etableringstjänst.
Minglande människor i seminarie paus

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller är du nyfiken på mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?  

Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här
Chalmers entre

Miljöer för innovation

Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher som fordonsindustri, logistiksektorn och life science. 

Genom tre science parks, där Lindholmen Science park är den största, bedrivs tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Här finns även flera inkubatorer, som Chalmers Ventures och Sahlgrenska Science park.  På Kristineberg Center sker marin forskning och innovation för en hållbar blå ekonomi.

Läs mer om branschen
Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med ansvariga.  

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen
Små vågor på nästan spegelblankt vatten

Kartläggningen av sjöfartsklustret

Kartläggningen av sjöfartsklustret innehåller fakta och statistik kring företagen inom sjöfartsnäringen i Västra Götaland. Här beskrivs branschen, ekosystemet och dessa aktörer samt utvecklingen av klustret sedan 2008.

Läs kartläggningen här

Kontakta oss gärna

Madeleine Johansson
Projektledare
Arbetsområden: Samarbeten EU projekt
John Wedel
Ansvarig infrastruktur och logistik
Arbetsområden: Transporter Infrastruktur Logistik
Visa cookie-information