Branschikon miljöteknik

Miljöteknik

Göteborg har på relativt kort tid gått från att vara en förorenad varvsstad i kris till att bli en attraktiv och miljövänlig storstad med kunskapsintensiva företag och internationellt efterfrågade resurser när det gäller innovation och forskning.

Så kan vi hjälpa dig

Till oss vänder du dig för att få information om hur branscherna ser ut i regionen.

Vi öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling. Kontakta oss för mer information om vad som händer i branschen, samverkans- och utvecklingsprojekt samt möjligheter för investering och etablering i Göteborgsregionen. 

Göteborg storan
Öppet kontorslandskap med tmedarbetare vid skrivborden

Fakta om Miljöteknik-branschen

Västra Götalandsregionen ligger i topp både när det gäller installerad och producerad effekt i Sverige. Idag är 90 % av alla flerbostadshus, 12 000 villor och ett oräkneligt antal fabriker, kontor och affärer anslutna till Göteborgsregionens mer än 120 mil långa fjärrvärmenät. Göteborg Energi har som mål att fjärrvärmen ska vara helt fossilfri 2025.

Fördjupad branschfakta
Exteriör av köpcentrum med människor

Vill du etablera ditt företag här?

Funderar du på att etablera dig i Göteborgsregionen? Vi kan bistå med hjälp kring lediga lokaler, investeringshjälp, branschkontakter etc - det vi kallar All Inclusive Etableringstjänst.

 

All inclusive etableringstjänst.
Minglande människor i seminarie paus

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller är du nyfiken på mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?  

Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här
Chalmers entre

Miljöer för innovation

Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher som fordonsindustri, logistiksektorn och life science. 

Genom tre science parks, där Lindholmen Science park är den största, bedrivs tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Här finns även flera inkubatorer, som Chalmers Ventures och Sahlgrenska Science park.

Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med ansvariga.  

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen
Klustermodellen

Klusterkartläggning miljöteknik

Kartläggningen av miljöteknikklustret innehåller fakta och statistik kring miljöteknikföretagen i Göteborgsregionen. Här beskrivs branschen, ekosystemet, dess aktörer samt utvecklingen av klustret sedan 2008.

Läs kartläggningen här

Kontakta oss gärna

Sofia McConell
Verksamhetsansvarig Green Gothenburg
Arbetsområden: Exportutveckling Studiebesök Miljöteknik
Katarina Clase
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Exportutveckling Studiebesök Miljöteknik
Visa cookie-information